Konferencje 2015

Pierwsze ogólnopolskie warsztaty dotyczące depresji oraz zaburzeń snu

 

W dniu 29.05.2015 roku Fundacja Vis Salutis zorganizowała w centrum konferencyjnym hotelu Holiday Inn w Łodzi Pierwsze ogólnopolskie warsztaty dotyczące depresji oraz zaburzeń snu.

 

Agenda:

10:00   Otwarcie spotkania – dr hab. n. med. Piotr Gałecki, dr hab. n. med. Tadeusz Pietras
10:15   Zaburzenia snu, nadmierna senność, niefarmakologiczne metody leczenia bezsenności , narastające problemy społeczne – dr hab. n. med. Adam Wichniak
11:00   Wysokie dawki leku stosowane w terapii leczenia depresji – dr Kinga Bobińska
11:45   Przerwa kawowa
12:15   Problem uzależnienia od benzodiazepin w kontekście depresji – prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza
13:00   Zaburzenia nastroju w chorobach somatycznych – dr hab. n. med. Tadeusz Pietras
13:30   Leczenie depresji z zaburzeniami snu – dr hab. n. med. Tadeusz Pietras
14:00   Przerwa kawowa
14:30   Regulacja cyklu okołodobowego u człowieka – dr L. Mokros
15:00   Zaburzenia snu – analiza przypadków – obturacyjny bezdech senny – dr Maciej Król
15:40   Zakończenie warsztatów
16:00   Lunch

 

Wszystkie wygłoszone przez zaproszonych gości referaty cieszyły się niebywałym zainteresowaniem uczestników warsztatów. Doceniono wysoką wartość merytoryczną przygotowanych wystąpień oraz ich implikacje praktyczne. W sposób niezwykle trafny udało się połączyć charakter naukowy wystąpień (wynikający niewątpliwe z bogatego doświadczenia zdobytego na niwie nauki) z praktyką zawodu lekarza specjalisty.

 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia dr hab. n. med. Adama Wichniaka (Zaburzenia snu, nadmierna senność, niefarmakologiczne metody leczenia bezsenności, narastające problemy społeczne), prof. dr hab. n. med. Bartosza Łozy (Problem uzależnienia od benzodiazepin w kontekście depresji) oraz dr Kingi Bobińskiej (Wysokie dawki leku stosowane w terapii leczenia depresji).

 

W trackie przerw między poszczególnymi sesjami, w kuluarach, toczyło się szereg interesujących dyskusji. Między innymi to właśnie te rozmowy, oraz wyłaniająca się z nich silna potrzeba uczestnictwa w tego typu warsztatach, a także bardzo wysoka ocena wystawiona dla naszych działań skłaniają Fundację Vis Salutis do realizacji kolejnych, znacznie większych tego typu przedsięwzięć. Bez wątpienia już dziś możemy obiecać, że kolejne, ogólnopolskie oraz międzynarodowe warsztaty, sympozja i konferencje już są dla Państwa przygotowywane. Dlatego też prosimy o regularne odwiedziny naszej strony internetowej, na której to będzie o nich informować.

Kontakt w sprawie konferencji

Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00

12