Za co płacimy

Poniższe kwoty obejmują wszystkie opłaty za szkolenie w Studium Terapii Uzależnień. Uczestnik realizuje wymaganą liczbę godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego (treningi psychologiczne, wykłady, warsztaty, staż kliniczny, superwizję kliniczną). Zakres  kształcenia stanowi wymagane minimum do ubiegania się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień przy Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Certyfikat uprawnia do ubiegania się o zawarcie kontraktu z NFZ.


Ile płacimy

  • opłata rekrutacyjna – 300 zł;
  • szkolenie dydaktyczne – 8500 zł / płatne jednorazowo z góry lub w 14 ratach;*
  • staż kliniczny i superwizja – 2500 zł;

* więcej szczegółów w Regulaminie Studium


Dane do przelewu

Fundacja Vis Salutis
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460

* Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00