Wsparcie psychologiczne

Ważne

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na zadanie ,,Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki COVID-19, skierowane do grup najmocniej dotkniętych efektami pandemii”, realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

W związku z powyższym, uruchomiliśmy program wsparcia, który realizowany będzie od września 2020 do grudnia 2020 poprzez spotkania z naszymi psychoterapeutami, które prowadzone będą na platformie Skype. Aby umówić wizytę, należy wysłać do nas  maila ze zgłoszeniem zawierającym dane kontaktowe na adres: sekretariat@vissalutis.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 888-960-980, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

Nasza Fundacja od dnia 16.03.2020 roku prowadziła pro bono telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami pandemii. Dzięki dużemu zaangażowaniu wolontariuszy – psychologów, pedagogów, psychoterapeutów – przez 2 miesiące codziennie byliśmy blisko osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu całego kraju. Dziś, kiedy życie w Polsce wraca stopniowo do normalności i możliwość uzyskania pomocy psychologicznej (również w bezpośrednim kontakcie twarzą w twarz) staje się coraz większe , postanowiliśmy zakończyć naszą inicjatywę. Nadal trwamy jednak w gotowości ponownego jej podjęcia, jeśli sytuacja w kraju będzie tego wymagała.

Jednocześnie składamy podziękowania naszym wolontariuszom, którzy idąc za głosem serca i odpowiedzialności zawodowej odpowiedzieli na potrzeby społeczeństwa. Dziękujemy również wszystkim osobom, które zdecydowały się nam zaufać i powierzyć swoje problemy.

Wspieramy

Wsparcie psychologiczne w obliczu pandemii !

Doświadczenia minionych kilku dni, wskazujące na duże, a nawet rosnące zapotrzebowanie ludzi dotkniętych w różny sposób pandemią koronawirusa skłania Fundację Vis Salutis do wydłużenia do dnia 15.05.2020 roku okresu, w którym psycholodzy i psychoterapeuci pro bono będą udzielali wsparcia emocjonalnego drogą telefoniczną. W okresie tym osoby zarażone, poddane kwarantannie, pracownicy służb bezpośrednio zaangażowanych w opanowanie pandemii oraz wszystkie osoby potrzebujące wsparcie psychologicznego, będą mogły z niego skorzystać przez 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00-18:00 pod numerami telefonu: 888-900-980 oraz 888-960-980, (połączenie płatne zgodnie ze stawkami operatora osoby dzwoniącej).
Obserwując wciąż narastającą skalę problemu, trwamy w gotowości do wydłużenia tego okresu.
Poradnia Psychologiczna

Informacja dla pacjentów

Jeśli jesteś osobą zarażoną, objętą kwarantanną lub zwyczajnie boisz się i potrzebujesz z kimś porozmawiać, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z psychologami i psychoterapeutami. W ramach Fundacji Vis Salutis uruchamiamy psychologiczną pomoc telefoniczną. Pod numerami telefonu: 888-900-980, 888-960-980, codziennie w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta. Wstępnie nasza inicjatywa planowana jest od 16.03.2020 r. do 15.05.2020 r.
W zależności od rozwoju wypadków termin ten będziemy wydłużać. Poradnia Psychologiczna

DZWOŃ ! Nie musisz być sam ze swoim lękiem !

Informacja dla instytucji:

Będąc w poczucie wspólnoty i solidarności z całym naszym społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) oraz świadomi wartości etycznych, które wyznajemy zgłaszamy gotowość i chęć niesienia wsparcia psychologicznego osobom, które tego potrzebują. W związku z tym uruchamiamy w ramach Fundacji Vis Salutis psychologiczną pomoc telefoniczną. Wstępnie nasza inicjatywa planowana jest od 16.03.2020 r. do 15.05.2020 r. W zależności od rozwoju wypadków termin ten będziemy wydłużać.

Pod numerami telefonu: 888-900-980, 888-960-980, codziennie w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia do kontaktu.

Prosimy o przekazanie tej informacji podmiotom, które mają kontakt z osobami zarażonymi i poddanymi kwarantannie oraz społeczeństwu.

Psycholodzy i psychoterapeuci związani z Fundacją Vis Salutis

Informacja dla terapeutów

Będąc w poczuciu wspólnoty i solidarności z całym naszym społeczeństwem dotkniętym skutkami koronawirusa (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) oraz świadomi wartości etycznych, które wyznajemy zgłaszamy gotowość i chęć niesienia wsparcia psychologicznego osobom, które tego potrzebują. W związku z tym uruchamiamy w ramach Fundacji Vis Salutis psychologiczną pomoc telefoniczną. Pod numerami telefonu: 888-900-980, 888-960-980, codziennie w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta. Wstępnie nasza inicjatywa planowana jest od 16.03.2020 r. do 15.05.2020 r.
W zależności od rozwoju wypadków termin ten będziemy wydłużać.

Działania podjęte poprzez nas będą miały charakter interwencji kryzysowej, w której ważna jest udzielanie pomocy w jak najkrótszym czasie od wystąpienia czynnika wywołującego kryzys. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji. W ramach oddziaływań wykorzystuje się normalizację reakcji emocjonalnych, odreagowanie emocji, udzielenie wsparcia emocjonalnego i psychoedukację, co w konsekwencji zwiększa poczucie bezpieczeństwa i redukuje lęk.

Prosimy osoby, które chciałyby nas wesprzeć o konkretne informacje dotyczące dnia i godziny, kiedy mogłyby pełnić dyżur telefoniczny w poniższej ankiecie.

Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy

Trwa wczytywanie

Kontakt

Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00