Superwizja neuropsychologiczna

300,00 

22.05.2021 r. / Łącznie 8 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00–16:15 / z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

Uwaga! Do udziału w szkoleniu wymagane jest przesłanie scanu lub zdjęcia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów (dyplom magistra psychologii) lub naukę na V roku psychologii (indeks, legitymacja studencka).

9 w magazynie

Kategoria: