Regulamin Poradni Psychologicznej i Poradni Leczenia Uzależnień.


Regulamin

 1. Wypełnienie formularza rezerwacji rozpoczyna się od wyboru przez Pacjenta usługi oraz terapeuty z rozwijanej listy, a następnie wyboru pola ‘’Kontynuuj’’* celem przejścia do dalszych kroków.
  *Wybierając tę opcję Klient oświadcza, że akceptuje regulamin oraz politykę prywatności.
 2. Kolejny krok stanowi wybór terminu konsultacji (daty i godziny), spośród dostępnych terminów, oraz ponowny wybór pola ‘’Kontynuuj’’.
  Pamiętaj! W przypadku terapii par/małżeństw i terapii rodzin należy dokonać rezerwacji na 90 minut.
 3. W dalszej części formularza Pacjent poproszony zostanie, o wypełnienie danych osobowych, tzn. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz danych karty płatniczej. Po sprawdzeniu przez Pacjenta poprawności zarówno wprowadzonych danych, jak i kwoty za umówioną wizytę, która wyświetli się na dole po prawej stronie formularza, Pacjent poprzez wybór pola ‘’Potwierdź’’ przechodzi do dokonania płatności.
 4. Opłacenie planowanej wizyty odbywa się przez PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 – Przelewy24. Wszystkie transakcje są objęte bezpiecznym Certyfikatem SSL. Rachunek bankowy Fundacji: PL 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460, Kod SWIFT BNP Paribas: PPABPLPK.
 5. Jeżeli zamówienie i opłata wizyty przebiegły pomyślnie, Pacjent otrzymuje SMS z potwierdzeniem daty i godziny wizyty. Otrzymanie SMS jest możliwe w przypadku jeżeli Twój telefon nie ma uruchomionego/zablokowanego rejestru DNC (nie kontaktuj się) w swoim kraju. Jeśli funkcja ta jest zablokowana to oznacza, że klient zrezygnował z otrzymywania wiadomości (aplikacji) opartych na interfejsie API. W sytuacji blokady rejestru DNC w telefonie otrzymanie SMS będzie niemożliwe.
 6. Administracja Poradni po zaksięgowaniu płatności przesyła Pacjentowi drogą mailową, na adres wskazany w formularzu, potwierdzenie wizyty oraz skan paragonu fiskalnego potwierdzającego zapłatę za wykupioną konsultację.
 7. W przypadku wykupienia wizyty online Pacjent otrzymuje drogą mailową na adres wskazany w formularzu niezbędne dane i loginy potrzebne do kontaktu online z wybranym Psychoterapeutą/Terapeutą. (używane aplikacje SKYPE, ZOOM)**.
 8. Jeżeli Pacjent nie otrzyma wiadomości z podanymi powyżej informacjami, powinien skontaktować się mailowo fundacja@vissalutis.pl lub telefonicznie 888 990 980 z Poradnią maksymalnie na 12 godzin przed umówioną wizytą.
 9. Jeżeli Pacjent nie może stawić się na umówione spotkanie, jest zobowiązany do powiadomienia o tym Poradni, z wyprzedzeniem 48 godzin. W tym przypadku wizyta (w uzgodnieniu z Psychoterapeutą/Terapeutą) zostanie przeniesiona na inny termin z kalendarza wizyt. Pacjentowi przysługuje możliwość przeniesienia jednej wizyty.
 10. Terapeuta czeka na Pacjenta w ramach umówionej wizyty do 25 minut. Po tym czasie gdy Pacjent się nie pojawi wizyta traktowana jest jako odbyta bez możliwości przeniesienia na inny termin.
 11. Pacjent może zrezygnować z  wizyty, jeżeli uczyni to na 72 godziny przed planowaną wizytą. Po odwołaniu wizyty i wystawieniu paragonu fiskalnego Pacjent jest zobowiązany podpisać oświadczenie o odwołaniu wizyty i na tej podstawie zostanie zwrócona płatności.
 12. W przypadku rezygnacji z wizyty , której data została już zmieniona (możliwość jednorazowego przeniesienia wizyty) Pacjentowi nie przysługuje zwrot kosztów. Pacjentowi przysługuje możliwość rezygnacji z wizyty, która została wcześniej przeniesiona, jednakże w takiej sytuacji koszty nie zostaną zwrócone.
 13. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji. Reklamacje należy składać e-mailem na adres fundacja@vissalutis.pl. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Pacjenta sposobu rozwiązania problemu. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

  ** W celu spotkania się z jednym z naszych specjalistów konieczne jest posiadanie zainstalowanych aplikacji Skype, Zoom. Do nawiązanie kontaktu ze specjalistą  dochodzi ze strony Pacjenta za pomocą otrzymanego wcześniej loginu.