Regulamin Poradni Psychologicznej i Poradni Uzależnień – zapisy stacjonarne i online.


Regulamin

 1. Wypełnienie formularza rezerwacji rozpoczyna się od wyboru przez Pacjenta usługi oraz terapeuty z rozwijanej listy, a następnie wyboru pola ‘’Kontynuuj’’* celem przejścia do dalszych kroków.
  *Wybierając tę opcję Klient oświadcza, że akceptuje regulamin oraz politykę prywatności.
 2. Kolejny krok stanowi wybór terminu konsultacji (daty i godziny), spośród dostępnych terminów, oraz ponowny wybór pola ‘’Kontynuuj’’.
  Pamiętaj! W przypadku terapii par/małżeństw i terapii rodzin należy dokonać rezerwacji na 90 minut.
 3. W dalszej części formularza Pacjent poproszony zostanie, o wypełnienie danych osobowych, tzn. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz danych karty płatniczej. Po sprawdzeniu przez Pacjenta poprawności zarówno wprowadzonych danych, jak i kwoty za umówioną wizytę, która wyświetli się na dole po prawej stronie formularza, Klient poprzez wybór pola ‘’Potwierdź’’ przechodzi do dokonania płatności.
 4. Opłacenie planowanej wizyty odbywa się przez PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań – Przelewy24. Wszystkie transakcje są objęte bezpiecznym Certyfikatem SSL.
 5. Fundacja po otrzymaniu płatności przesyła Klientowi drogą mailową, na adres wskazany w formularzu, adres Skype lub potwierdzenie wizyty w siedzibie Fundacji w zależności od wybranego na początku procedury rezerwacji specjalisty, oraz skan paragonu fiskalnego potwierdzającego zapłatę za konsultację.
 6. Jeżeli Pacjent nie otrzyma wiadomości z podanymi powyżej danymi, prosimy o kontakt  mailowy na adres: fundacja@vissalutis.pl maksymalnie na 12 godzin przed umówioną wizytą. Na podany adres mailowy przesłana zostanie również informacja, o terminie wizyty.
 7. Jeżeli Pacjent nie może stawić się na umówione spotkanie, jest zobowiązany do powiadomienia o tym Poradni, z co najmniej 48-mio godzinnym wyprzedzeniem. W tym przypadku wizyta w uzgodnieniu z terapeutą/psychoterapeutą zostanie przeniesiona na inny termin z kalendarza który jest wolny.
 8. Po wystawieniu paragonu fiskalnego i przesłania go na adres mailowy do Pacjenta, Fundacja nie będzie zwracać płatności w przypadku odwołania wizyty.
 9. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji. Reklamacje należy składać e-mailem na adres fundacja@vissalutis.pl. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Pacjenta sposobu rozwiązania problemu. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

W celu spotkania się z jednym z naszych specjalistów konieczne jest posiadanie zainstalowanego programu Skype. Do nawiązanie kontaktu ze specjalistą  dochodzi ze strony Pacjenta za pomocą otrzymanego wcześniej loginu.

 •  Aby rozpocząć czat  zacznij pisać w polu tekstowym.
 • Aby rozpocząć rozmowę internetową naciśnij ikonkę słuchawki, która znajduje się w prawym górnym rogu.
 • Aby rozpocząć wideo rozmowę naciśnij ikonkę kamery, która znajduje się w prawym górnym rogu.