Strefa Profilaktyki

Nie zarzucaj sieci na życie…

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis w roku 2020, już po raz trzeci, realizuje projekt „Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców”, finansowy ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Fundacja otrzymała wsparcie finansowe na realizację działań projektowych w ramach zadania konkursowego: „Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu”.

Głównym założeniem projektu jest zrealizowanie zajęć edukacyjno – profilaktycznych na temat zagrożeń wynikających z nadmiernego i niewłaściwego używania Internetu. Celem prowadzonych zajęć ma być kształtowanie u uczniów bezpiecznego i konstruktywnego wzorca korzystania z nowych technologii i promowanie zdrowego stylu życia. Projekt zakłada realizację działań edukacyjno-profilaktycznych przeciwdziałających zagrożeniom wynikającym z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu. Adresatami tych działań są uczniowie szkół podstawowych i średnich z województwa łódzkiego. W czasie trwania projektu realizowane są zajęcia dla 175 grup uczniów (łącznie 2100 uczniów). Podczas zajęć uczniowie poznają problematykę uzależnienia od Internetu, zagrożeń płynących z sieci, sposobów chroniących przed tymi zagrożeniami. Będą także mieli okazję przyjrzeć się własnym nawykom korzystania z sieci oraz przeanalizować swój wzorzec używania Internetu. Zamierzonym efektem naszego przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-profilaktycznym jest wypracowanie wśród uczniów bezpiecznego i konstruktywnego wzorca korzystania z nowych technologii oraz utrwalenie zdrowego stylu życia.

Zajęcia prowadzą pedagodzy, specjaliści terapii uzależnień posiadający doświadczenie z zakresu terapii uzależnień behawioralnych i zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Projekt będzie realizowany do 20 grudnia 2020 roku. W intensywnym okresie dwunastu miesięcy wykonawcy działań projektowych i ich odbiorcy-beneficjenci z pewnością pogłębią wiedzę o uzależnieniach behawioralnych, a tym samym nauczą się wdrażać w życie modele zachowań gwarantujących bezpieczeństwo i gwarancję zdrowia somatycznego, jak i psychicznego.

Koordynator:

Telefon: 888 990 980,

Adres e-mail: fundacja@vissalutis.pl