Strefa Zdrowia

Poradnia Psychologiczna

Być może czujesz się gorszy od innych, unikasz wyzwań, kontaktu z ludźmi lub wręcz odwrotnie – jesteś perfekcjonistą masz wszystko pod kontrolą. Być może boisz się opuszczenia, gdy ludzie dowiedzą się, jaki naprawdę jesteś. Być może boisz się komukolwiek zaufać, bo wiele razy się zawiodłeś. Spróbuj z nami. Nam można zaufać. Poradnia Psychologiczna przy Szkole Psychoterapii, która jest atestowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, to zespół ludzi, którzy pomagają w różnych problemach życiowych, zawodowych i osobistych.

Jesteśmy zespołem psychologów i psychoterapeutów o różnych specjalnościach oraz obszarach zainteresowań naukowych. Łączy nas chęć pomocy innym i dzielenia się swoją wiedzą. Zapewniamy kompleksową pomoc psychologiczną naszym Pacjentom. W naszej pracy respektujemy standardy zawodowe wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kogo leczymy

Pamiętając o tym, jak ważnym sprzymierzeńcem w leczeniu jest psychika, zachęcamy do korzystania z konsultacji i pomocy psychologicznej w następujących obszarach:

  • wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach związanych z chorobą i leczeniem;
  • interwencja w kryzysach;
  • poradnictwo i psychoedukacja;
  • pomoc w radzeniu sobie ze stresem;
  • praca terapeutyczna nad obranym wspólnie z pacjentem celem;
  • praca nad stratami zaistniałymi w życiu pacjenta i jego rodziny.

Poradnia Leczenia Uzależnień

Pomagamy osobom uzależnionym od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych. Nasi specjaliści w zakresie terapii uzależnień prowadzą zajęcia zarówno indywidualne, jak i w grupie.

Dzięki profesjonalnej wiedzy i empatii nawiązują z pacjentami wyjątkową więź opartą na zaufaniu. Nasi pacjenci wiedzą, że mogą zaufać terapeutom z Fundacji. Pomagamy również członkom rodzin i bliskim osób uzależnionych lub pijących nadmiernie – oferujemy m.in. pomoc partnerom osób uzależnionych (psychoterapia dla osób współuzależnionych), a także Dorosłym Dzieciom Alkoholików. W naszej pracy respektujemy standardy zawodowe wyznaczone przez kodeks etyczno-zawodowy terapeuty uzależnień. Skutecznie pomogliśmy wielu osobom, które nie potrafiły poradzić sobie same. Oferta kierowana jest do pacjentów pełnoletnich.

Kogo leczymy

  • uzależnionych lub szkodliwie używających alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych;
  • uzależnionych behawioralnie (zachowania nałogowe);
  • najbliższych osób uzależnionych, tj. członków rodzin, partnerek, partnerów (osoby współuzależnione);
  • z syndromem DDA i DDD.