PROFIL ZAWODOWY


Specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, specjalista psychologii klinicznej, aktualnie w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (BSFT), biegły sądowy. Od 2003r. pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu zarówno w systemie stacjonarnym jak i ambulatoryjnym, zajmuje się diagnozą psychologiczną i psychoterapią dorosłych. Kierownik Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu.