PROFIL ZAWODOWY


Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, aktualnie w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (BSFT), biegły sądowy. Od 2003r. pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu zarówno w systemie stacjonarnym jak i ambulatoryjnym, zajmuję się diagnozą psychologiczną i psychoterapią dorosłych.