PROFIL ZAWODOWY


Superwizor aplikant Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, magister psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Stosowanej, 13 lat pracy w psychoterapii indywidualnej i grupowej, od 10 lat Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień, od 11 lat Biegły Sądowy w zakresie psychologii oraz uzależnień od alkoholu i narkotyków. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu integracyjnym. Aktualnie pracuje w Oddziale Psychiatrii Sądowej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień.