PROFIL ZAWODOWY


Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, menedżer w ochronie zdrowia, aktualnie koordynator zespołu terapeutów Oddziału Terapii dla Uzależnionych SP ZOZ im.J.Babińskiego w Łodzi. Doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi, z niepełnosprawnością,  i skazanymi.