Profil zawodowy

Psycholożka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, menedżer w ochronie zdrowia.  Koordynatorka zespołu terapeutów OTU SPZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi, WOLU w Łodzi, od 2013r. wykładowczyni na specjalizacji medycznej pielęgniarstwo psychiatryczne i od 2018r. stała współpraca z Fundacja Vis Salutis. Posiada bogate doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej w podejściu integracyjnym z osobami uzależnionymi, ich rodzinami, osobami z niepełnosprawnościami i skazanymi.