PROFIL ZAWODOWY


Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, praktyk dialogu motywującego. Z osobami uzależnionymi i ich bliskimi pracuje od 2009 prowadząc terapię indywidualną, grupową oraz pary – proces zdrowienia w uzależnieniu. Ma doświadczenie pracy zarówno w systemie stacjonarnym jak i ambulatoryjnym.