PROFIL ZAWODOWY


Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), superwizor psychoterapii uzależnień, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w terapii rodzin, uzależnień (szczególnie kobiet) i osób dorosłych, dzieci osób uzależnionych. Kierownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach oraz Kierownik Katedry Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor kilkudziesięciu publikacji w zakresie problematyki uzależnień i psychoterapii.