PROFIL ZAWODOWY


Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia warsztatów psychologicznych i treningów interpersonalnych wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń uprawniających do prowadzenia szkoleń, warsztatów i treningów praktycznych umiejętności psychologicznych dla kadry menedżerskiej różnego stopnia oraz coachingu. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, trzyletni kurs psychoterapii systemowej i dwuletni kurs psychoterapii metodą ustawień Berta Hellingera. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii rodzinnej, doradztwa psychologicznego, warsztatów, oraz szkoleń biznesowych. Przez wiele lat współpracowała z BRE Bank SA. Prowadzi zajęcia ze studentami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi prowadząc psychoterapię rodzinną, indywidualną, warsztaty z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.