PROFIL ZAWODOWY


Socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współautor programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. Obecnie pracuje w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień  Monar w Łodzi, głównie z osobami z problemami  uzależnień behawioralnych i ich rodzinami. W swojej pracy, w podejściu integratywnym, szuka racjonalnych, nieortodoksyjnych sposobów pomagania ludziom.