PROFIL ZAWODOWY


Psycholog, posiada rekomendacje I stopnia (trener warsztatu umiejętności psychospołecznych) i II stopnia (trener treningu interpersonalnego) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest mediatorem certyfikowanym przez Stowarzyszenie Mediatorów „Porozumienie”. Pracuje jako coach w/g metody TROP, jako psycholog w hospicjum domowym dla dzieci, w fundacji wspierającej rodziny w trudnej sytuacji życiowej i w poradni zajmującej się rodzinami funkcjonującymi w obszarze pieczy zastępczej. Specjalizuje się w prowadzeniu treningów interpersonalnych, terapeutycznych warsztatów rozwojowych, szkoleń dla trenerów i coachów. Ponadto zajmuje się prowadzeniem mediacji oraz moderacji dla małych i dużych grup.