Agnieszka Kacperska

Profil zawodowy

Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii Vis Salutis, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeutka uzależnień, biegła sądowa w zakresie psychologii i w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Drogę zawodową rozpoczynała, pracując z osobami uzależnionymi od alkoholu, następnie z członkami rodzin osób uzależnionych, osobami doświadczającymi przemocy domowej, sprawcami przemocy domowej, młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych. Obecnie koncentruje się na psychoterapii indywidualnej prowadzonej w nurcie psychodynamicznym oraz terapii par w oparciu o założenia terapii systemowej. Zajmuje się również diagnozą psychologiczną. Pracuje w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej  w Łodzi oraz gabinecie prywatnym