dr Andrzej Śliwerski

Profil zawodowy

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Prowadzi terapię indywidualną przede wszystkim zaburzeń afektywnych i lękowych. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się badaniem podatności poznawczej na zaburzenia emocjonalne. Od 2013 roku prowadzi szkolenia i warsztaty w ramach 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej, przygotowującej do otrzymania certyfikatu psychoterapeutycznego.