Profil zawodowy

Psycholog, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jako psychoterapeuta. Prowadzi praktykę prywatną oraz współpracuje z poradniami psychologicznymi, poradniami zdrowia psychicznego i hospicjum domowym. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i terapię par, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki utrat. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.