PROFIL ZAWODOWY


Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje na Oddziale Chorób Afektywnych przy Klinice Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Prowadzi psychoterapię zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz zaburzeń osobowości. Zajmuje się diagnozą kliniczną.