Profil zawodowy

Specjalistka psychologii klinicznej, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutka (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe, prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną, a także grupy edukacyjno-rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuje w nurcie terapii psychodynamicznej i systemowej, bierze udział w stałej superwizji indywidualnej i grupowej.