PROFIL ZAWODOWY


Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz zaburzeń osobowości. W swojej pracy opiera się także na założeniach terapii schematu, wykorzystując techniki afektywne i doświadczeniowe. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje także na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Stowarzyszenia Rozwoju Kadr. Od wielu lat prowadzi również warsztaty i treningi psychologiczne nastawione na rozwój osobisty np. trening asertywności.