Dnia 29 października 2015 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała akredytację dla „Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis”. Studium Psychoterapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania, terapii uzależnienia i współuzależnienia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień.

Link do strony PARPAhttp://parpa.pl/index.php/certyfikacja-terapeutow/akredytowane-szkolenia-w-programie


Szkolenie realizowane w ramach Studium Psychoterapii Uzależnień jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem: 2.10/00140/2015.

Link do wyszukiwarki instytucji szkoleniowychhttp://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

__________________________

Kontakt w sprawie Studium Psychoterapii Uzależnień

Kierownika Studium Psychoterapii Uzależnień
Kierownik kursu – sprawy merytoryczne kursu
mail: fundacja@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Psychoterapii Uzaleznień
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
tel. 888-990-980 mail: fundacja@vissalutis.pl