Współcześnie coraz więcej osób zmaga się z depresją, stanami lękowymi czy nawracającymi wspomnieniami traumatycznych wydarzeń. Uciążliwe objawy nierzadko znacząco utrudniają życie i wymagają konsultacji z wykwalifikowanym psychologiem. Specjalista zapoznaje się z problemem i zaleca rozpoczęcie określonego typu terapii. Do jej najczęściej polecanych rodzajów należą psychoterapia indywidualna czy grupowa. W jakich przypadkach warto je rozpocząć i która z nich jest lepsza? Na czym one polegają i kiedy dobrze jest wziąć udział w obu jednocześnie?

Psychoterapia indywidualna czy grupowa – czym się od siebie różnią?

Choć szkoła psychoterapii rozróżnia wiele jej podtypów, cel spotkań indywidualnych i grupowych jest ten sam. Mają one za zadanie doprowadzić do poprawy ogólnego nastroju i przywrócenia psychicznej równowagi potrzebnej do pełnego i bezproblemowego codziennego funkcjonowania w różnych środowiskach. Psychoterapia indywidualna i psychoterapia grupowa różnią się przede wszystkim sposobem osiągania powyższych rezultatów, wymaganymi kosztami finansowymi oraz czasem trwania. Decydując się na wizyty u specjalisty, który ukończył kurs psychoterapii, warto tym samym omówić z nim wszystkie dostępne możliwości i wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające aktualnym potrzebom. Dzięki temu spotkania bez wątpienia okażą się pomocne w rozwiązywaniu problemów natury psychicznej.

Psychoterapia indywidualna – kiedy się przydaje i jak wygląda jej przebieg?

Jak sama nazwa wskazuje, terapia indywidualna polega na prywatnych spotkaniach z psychologiem. Często jest określana jako łatwiejsza od terapii grupowej, gdyż wymaga pełnego otwarcia się tylko przed jedną osobą. W czasie spotkań ze specjalistą pacjent szczerze dzieli się intymnymi przeżyciami, dokonuje introspekcji i przygląda się uważnie swoim emocjom i potrzebom. Zaczyna także dostrzegać powiązania między przeszłością a teraźniejszością. Pozwala to na zlokalizowanie błędnych zachowań, nawyków czy negatywnych sposobów myślenia, które utrudniają codzienne życie. W takim typie terapii psycholog przede wszystkim pomaga pacjentowi spojrzeć z dystansu na problemy, nabrać samoakceptacji i być bardziej świadomym samego siebie. Dzięki temu można szybciej wrócić do równowagi i bezpiecznie przepracować traumatyczne zdarzenia z przeszłości.
Do zalet psychoterapii indywidualnej należą nie tylko liczne korzyści natury psychologicznej, ale także większa elastyczność terminów wizyt. Spotkania u specjalisty odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i można bez trudu je przełożyć, a terapeutę zmienić w razie potrzeby. Psychoterapia tego typu jest także zwykle droższa od grupowej i trwa od paru tygodni do kilku lat. Jest często polecana osobom znajdującym się w kryzysie lub nieradzącym sobie ze stresem. Korzystają z niej również osamotnieni pacjenci, którzy doświadczają trudności poznawczych i emocjonalnych.

Psychoterapia grupowa – kiedy się przydaje i jak wygląda jej przebieg?

W przeciwieństwie do psychoterapii indywidualnej terapia grupowa odbywa się w zgromadzeniu liczącym zwykle od 6 do 16 osób. Nadzorowana jest także przez jednego bądź kilku psychologów. Pacjenci są zwykle tej samej płci, w tym samym wieku lub współdzielą podobny problem, z którym próbują sobie poradzić. W czasie terapii dzielą się publicznie prywatnymi spostrzeżeniami i przeżyciami, a także rozpoznają swoje doświadczenia w opowieściach innych osób. Dzięki temu członkowie grupy są w stanie czerpać potrzebną wiedzę, odczuwają poczucie przynależności i pozytywnie oddziałują na siebie nawzajem. Terapia grupowa pomaga w wyrażaniu siebie i radzeniu sobie z osamotnieniem. Pozwala także na nawiązanie głębszej relacji interpersonalnej z innymi osobami. W czasie spotkań uczestnik terapii może także zaczerpnąć informacji na temat tego, jak jest odbierany przez ludzi i nabrać odwagi do kolejnych wystąpień publicznych. Z tego powodu psychoterapia grupowa jest polecana przede wszystkim osobom osamotnionym, nieśmiałym i zmagającym się z lękami przed krytyką i oceną.
Terapia grupowa charakteryzuje się znacznie mniejszą elastycznością terminów. Spotkania odbywają się najczęściej raz w miesiącu lub kilka razy w tygodniu bez względu na ilość obecnych osób. Zazwyczaj nie ma również możliwości ich przełożenia. Psychoterapia tego typu jest także zdecydowanie tańsza od indywidualnych wizyt u specjalisty.

Psychoterapia indywidualna czy grupowa – kiedy przydają się obie?

Zarówno terapia indywidualna jak i grupowa posiada swoje wady i zalety. To, która z nich jest lepsza, zależy w dużej mierze od typu problemu, z którym zmaga się pacjent. Decydując się na spotkanie ze specjalistą, zdecydowanie warto tym samym omówić wszelkie oczekiwania i warunki poszczególnych rodzajów psychoterapii. Pozwoli to na dobranie najlepszego rozwiązania do aktualnych potrzeb.
Czasami zdarza się, że psycholog sugeruje rozpoczęcie obu typów terapii jednocześnie. Dzieje się tak zwykle w przypadku problemów związanych z uzależnieniami czy poważniejszych trudności natury psychicznej. Pozwala to na bardziej zaawansowaną pracę uwzględniającą zarówno świadomość pacjenta jak i jego relacje z innymi.

Psychoterapia kurs – podsumowanie

Psychoterapia indywidualna i grupowa to znakomite rozwiązania, które codziennie pomagają wielu osobom na świecie. Dzięki odpowiedniemu dobraniu terapii do potrzeb problemy mogą szybko ulec rozwiązaniu, a także zostać w pełni przepracowane. Artykuł ten jest jednak tylko ogólnym opisem poszczególnych rodzajów spotkań ze specjalistą. Więcej na temat najpopularniejszych typów psychoterapii można dowiedzieć się podczas specjalnych kursów przygotowawczych do certyfikacji PTP.