Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Poznawczo-behawioralna terapia uzależnień

Terapia poznawczo-behawioralną jest uznanym na całym świecie nurtem psychoterapii, zdobywającym coraz większą popularność, Znajduje zastosowanie w pomocy osobom z różnymi problemami funkcjonowania psychologicznego oraz zaburzeniami, między innymi depresją, zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi i osobowości. Od lat terapia poznawczo-behawioralna stosowana jest również w leczeniu uzależnień, zarówno substancjalnych, jak i niesubstancjalnych. Szkolenie ma za zadanie przybliżenie tego nurtu, pokazanie specyfiki i filozofii poznawczo-behawioralnej pracy z pacjentami uzależnionymi oraz stosowanych w jej przebiegu technik.


Program

Program zajęć obejmował będzie 16 godzin wykładów i ćwiczeń w zakresie następujących tematów:

 1. Wprowadzenie w poznawczo-behawioralny sposób rozumienia genezy zaburzeń i technik stosowanych w terapii.
 2. Diagnoza uzależnień na potrzeby terapii poznawczo-behawioralnej.
 3. Mechanizmy biologiczne i psychologiczne zaangażowane w rozwój uzależnień.
 4. Koncepcja poznawczo-behawioralna powstawania uzależnień.
 5. Konceptualizacja przypadków osób uzależnionych od alkoholu.
 6. Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień:
  • identyfikacja myśli i przekonań powiązanych z używaniem substancji,
  • praca z głodem substancji,
  • identyfikacja sytuacji wysokiego ryzyka,
  • zapobieganie nawrotom,
 1. Terapia indywidualna i grupowa.
 2. Terapia hazardu patologicznego jako przykład pracy z uzależnieniami behawioralnymi.

Prowadzący

prof. dr hab. Jan Chodkiewicz, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Od ponad 25 lat łączy pracę naukową z prowadzeniem psychoterapii. Pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii w Instytucie Psychologii UŁ. Specjalizuje się w problematyce psychologii uzależnień, szczególnie uzależnieniu od alkoholu oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Autor oraz współautor książek (w tym: „Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu”, Łódź, 2012, oraz „Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu”, Warszawa, 2020), a także ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Kierownik i uczestnik grantów oraz projektów, m.in. PARPA i NCBiR. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami.


Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień, psychologów, lekarzy, pracowników socjalnych i innych pracowników służb społecznych, kuratorów, pielęgniarek, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, studentów psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy socjalnej.


Termin

10.07.2021-11.07.2021
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00–16:15 (sobota) i 09:00–16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

 • 450 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 30.06.2021 roku,
 • 500 zł. – pełna cena.

Zgłoszenia

Promocja!

Poznawczo-behawioralna terapia uzależnień

500,00  450,00 

10.07.2021 – 11.07.2021
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 09:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

16 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15.06.2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00