Zapraszamy do udziału w szkoleniu
Współuzależnienie – praktyka pomagania ed. 3


Program

Celem szkolenia jest poszerzenie rozumienia pacjentów zgłaszających się na terapię współuzależnienia oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności adekwatnego pomagania tej grupie pacjentów. W ramach szkolenia uczestnicy będą mogli:

  • Przeanalizować podejścia teoretyczne opisujące zjawisko współuzależnienia;
  • Poszerzyć umiejętności diagnostyczne – przyjrzeć się istocie diagnozy w tej populacji pacjentek;
  • Zweryfikować własne przekonania i zidentyfikować osobiste bariery w pracy z tą grupą pacjentek;
  • Zdobyć praktyczne umiejętności budowania relacji opartej na empatii, akceptacji i autentyczności (triada rogersowska);
  • Przyjrzeć się efektywności „klasycznych” programów terapii współuzależnienia i odnieść je do potrzeb pacjentów zgłaszających się na terapię;
  • Przygotować się do budowania własnych programów terapeutycznych w oparciu o adekwatne rozpoznanie potrzeb pacjentów.

Prezentowany materiał wzbogacony będzie o opisy przypadków z praktyki klinicznej (case study i w miarę potrzeb uczestników, superwizja pracy własnej). 


Prowadząca

mgr Joanna Wawerska – Kus, certyfikowana psychoterapeutka PTPI, superwizorka PARPA i KCPU, od wielu lat pracująca z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA, autorka licznych publikacji opisujących praktykę pracy terapeutycznej.


Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów psychoterapii uzależnień (także w procesie certyfikacji) oraz dla psychoterapeutów, którzy zainteresowani są pracą z osobami współuzależnionymi. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.


Termin

09.03.2024 – 10.03.2024
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 9:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

Szkolenie odbędzie się w formie ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Cena

  • 600 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 31.01.2024 roku,
  • 650 zł. – pełna cena.

Zgłoszenia

Współuzależnienie – praktyka pomagania ed. 3

650,00 

09.03.2024 – 10.03.2024
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 09:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

8 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 31.01.2024 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00