PROFIL ZAWODOWY


Pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Od 20 lat pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych, prowadzi terapię grupową i indywidualną. Kierownik terapeutów oddziału stacjonarnego w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej.


Rezerwuj wizytę i zapłać

Klikając “Kontynuuj” oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Poradni oraz z Polityką Prywatności i akceptuję treść obu dokumentów.