dr Piotr Pawlak

Profil zawodowy

dr n hum., certyfikowany psychoterapeuta, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, specjalista resocjalizacji. Szkolenie psychoterapeutyczne odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz prywatnych uczelni wyższych. Autor publikacji książkowych i artykułów naukowych. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Mazowieckim Centrum Zdrowia na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz w trakcie wieloletniej pracy w Łódzkim Hospicjum dla Dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Pracuje terapeutycznie w nurcie integratywnym, w szczególności psychodynamicznym i systemowym.

Rezerwuj wizytę i zapłać

Aby zarezerwować wizytę zarejestruj się. Jeśli posiadasz już konto w naszym portalu zaloguj się.

    Rejestracja wizyty:
    Zaloguj się: