PROFIL ZAWODOWY


Superwizor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, superwizor Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, psychoterapeuta integracyjny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, 16 lat pracy w psychoterapii uzależnień, pedagog specjalny, koordynator Oddziału Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Centrum Psychiatrycznym w Warcie, kierownik placówki stażowej w procesie certyfikacji PARPA, ukończone czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS w Warszawie, studia podyplomowe z Zarządzania w Opiece Zdrowotnej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doświadczenie dydaktyczne w ramach I, II i III etapu procesu certyfikacji, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, członek Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w systematycznej superwizji własnej – grupowej i indywidualnej.