prof. dr hab. Joanna Miniszewska

Profil zawodowy

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny – zajmuje się problematyką zmagania się i przystosowania do przewlekłych chorób somatycznych, w tym zastosowaniem interwencji terapeutycznych w odniesieniu do tej grupy chorych. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Łódzkiego Autorka wielu prac z tego zakresu. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym (w tym terapii schematów, EMDR), jest członkiem komisji egzaminacyjnej szkoleń podyplomowych w zakresie psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym, współpracuje z hospicjum perinatalnym w Łodzi.