Na rok szkolny 2019/20 przygotowaliśmy następujące propozycje dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu procesów poznawczych.

Dla Uczniów Szkoły Podstawowe Proponujemy (przykładowe warsztaty):


,,Procesy uczenia się, a aktywność naszego mózgu’’

(dla uczniów od II klasy)

Podczas trwania zajęć uczniowie poprzez ćwiczenia odnajdą odpowiedz na pytanie, np. która część mózgu jest aktywna, gdy np. uczymy się wiersza, czy w lesie mamy za zadanie odnaleźć drogę powrotną. Zostaną także przeprowadzone ćwiczenia z zakresu treningu zdolności skupienia uwagi i wyciszenia się.


,,Trening uwagi’’

(dla uczniów od II klasy)

Podczas trwania zajęć odbędą się ćwiczenia dla dzieci o prawidłowym rozwoju i dla dzieci z  zaburzeniami rozwojowymi. Dodatkowo poprzez ćwiczenia zostaną przedstawione powiązania uwagi z innymi funkcjami poznawczymi, jak np. kontrolą poznawczą czy pamięcią roboczą


Trening kontroli poznawczej i pamięci roboczej

(dla uczniów od V klasy)

Podczas trwania zajęć odbędą się ćwiczenia dla dzieci usprawniające kontrolę poznawczą oraz pamięć roboczą. Dodatkowo poprzez ćwiczenia zostaną przedstawione powiązania pomiędzy kontrolą poznawczą a pamięcią roboczą


Dla Uczniów Szkoły Podstawowe Proponujemy (przykładowy warsztat):

,,Procesy uczenia się, a aktywność naszego mózgu’’

Podczas trwania zajęć uczniowie poprzez ćwiczenia odnajdą odpowiedź na pytanie, np. która część mózgu jest aktywna, gdy np. uczymy się wiersza, czy w lesie mamy za zadanie odnaleźć drogę powrotną. Zostaną także przeprowadzone ćwiczenia z zakresu treningu zdolności skupienia uwagi i wyciszenia się.


Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Magdalena Jęczmień
Telefon:  888 610 990, e-mail: magdalena.jeczmien@vissalutis.pl