Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Schizofrenia i powiązane z nią psychozy w ujęciu medycznym i psychologicznym, ich etiologia, rozpoznawanie i leczenie


Program

Celem szkolenia będzie przedstawienie problematyki schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych (schizotypowych, urojeniowych i schizoafektywnych)  w ujęciu medycznym i psychoanalitycznym.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z:

  • klasyfikacją zaburzeń psychotycznych (schizofrenii, zaburzeń schizotypowych, uporczywych zaburzeń urojeniowych, zaburzenia schizoafektywnego), ich etiologią i symptomatologią – w ICD10 i w DSM 5;
  • różnicowaniem schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych;
  • kryteriami diagnostycznymi stosowanymi w rozpoznawaniu schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych;
  • najczęstszymi problemami w pracy psychoterapeutycznej i lekarskiej z osobami chorującymi na schizofrenię i inne zaburzenia psychotyczne;
  • podstawowymi informacjami o leczeniu farmakologicznym schizofrenii i zaburzeń psychotycznych;
  • psychoanalitycznymi koncepcjami wyjaśniającymi powstawanie psychoz (koncepcje Zygmunta Freuda, Melanii Klein i kontynuatorów jej myśli oraz Wilfreda Biona);

Prowadzący

lek. Rafał Pniewski – Psychoterapeuta psychoanalityczny ISPHS i PTPP, analityk grupowy IAGR “Rasztów”,  lekarz psychiatra. Prezes Stowarzyszenia Łódzki Inkubator Psychoanalityczny, Sekretarz ISPHS. Autor podcastu psychoanalitycznego “Czy my się znamy?” i publicysta Dziennika Łódzkiego. Prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Łodzi.


Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej spotykają się z problematyką zdrowia psychicznego, a także do studentów kierunków, w których obszarze zainteresowań mieści się zdrowie psychiczne. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis


Termin

13.11.2021-14.11.2021
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00–16:15 (sobota) i 09:00–16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 500 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 24.10.2021 roku,
  • 550 zł. – pełna cena.

Zgłoszenia

Schizofrenia okiem lekarza i psychoterapeuty

550,00 

13.11.2021 – 14.11.2021
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 09:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

3 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 30.09.2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00