Nadużywanie alkoholu to problem dotyczący ponad 12% dorosłych Polaków. Liczba ta uwzględnia zarówno osoby poważnie uzależnione, jak i te, które od czasu do czasu polegają na wysokoprocentowych napojach w celu poprawy samopoczucia. Zmniejszenie ilości wypijanych trunków to coraz częściej podejmowana decyzja, która nierzadko wymaga jednak asysty wykwalifikowanego psychoterapeuty. Jakie są najczęściej stosowane strategie pracy z klientem chcącym ograniczyć spożywanie alkoholu? Jak terapia behawioralno-poznawcza może pomóc w rozpoznawaniu psychologicznych i sytuacyjnych źródeł uzależnień?

Poniższy artykuł to ogólne przedstawienie behawioralno-poznawczych metod pracy z klientem. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź naszą stronę internetową w celu przejrzenia aktualnej oferty kursów przygotowawczych do certyfikacji PTP. Nasza szkoła psychoterapii jest atestowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, co daje gwarancję wysokiego standardu nauczania.

Na czym polega terapia behawioralno-poznawcza?

Terapia behawioralno-poznawcza, zwana również terapią CBT, to sprawdzona metoda pracy z klientami, którzy zmagają się z zaburzeniami osobowości, stanami lękowymi, schizofrenią czy depresją. Doskonale sprawdza się także podczas spotkań z osobami uzależnionymi od różnych substancji. Głównym celem terapii tego typu jest rozpoznanie wyuczonych negatywnych przekonań i automatycznych destrukcyjnych myśli pacjenta, które nie są obiektywne i nie przystają do rzeczywistości. Kolejnym krokiem jest ich oduczenie i korekta w celu zmniejszenia psychologicznego dyskomfortu i poprawy jakości życia. Metoda behawioralno-poznawcza pozwala również dostrzec związki przyczynowo-skutkowe między błędnymi założeniami klienta a podejmowanymi przez niego decyzjami. Ma to szczególne znaczenie w diagnozowaniu i leczeniu wszelkich uzależnień.

Strategie pracy z klientem chcącym ograniczyć spożywanie alkoholu

Terapia behawioralno-poznawcza wykorzystuje różne metody pomagania klientom w powrocie do zdrowia. Do najczęściej wykorzystywanych strategii należą między innymi dialogi motywujące, pytania sokratejskie, edukacja i planowanie aktywności, konceptualizacja problemu pacjenta, prowadzenie dziennika emocji czy technika „spadającej strzały”. Metody te angażują klienta, skłaniają go do autorefleksji, przystosowują do jego potrzeb i motywują go do pracy, dzięki czemu cechują się wysoką skutecznością w leczeniu uzależnień. Strategie można także z powodzeniem stosować zarówno w trakcie indywidualnych, jak i grupowych spotkań.

Edukacja w celu uznania problemu za realny

Pierwszym krokiem na drodze do ograniczenia spożywania trunków jest edukacja klienta w zakresie utraty kontroli i głodu alkoholowego, a także objawów i mechanizmów powstawania uzależnień. Dzięki temu pacjent jest w stanie porównać swoje przeżycia i symptomy z ogólnymi informacjami na temat nadmiernego picia wysokoprocentowych napojów. Technika ta ma na celu skłonienie osoby uzależnionej do autorefleksji, uświadomienie skali problemu i w konsekwencji uznania go za własny, który wymaga rozwiązania.

Konceptualizacja problemu pacjenta i ustalanie celów terapii

Konceptualizacja problemu pacjenta i ustalanie celów terapii to kolejne strategie pracy z klientem chcącym ograniczyć spożywanie alkoholu, które doskonale sprawdzają się w procesie diagnozowania i leczenia uzależnień. Stosowane są zwykle na początku sesji i służą nawiązaniu terapeutycznej więzi między specjalistą a pacjentem. Psychoterapeuta na podstawie wywiadu stawia diagnozę nadmiernego polegania na wysokoprocentowych trunkach, a także określa możliwe przyczyny powstania uzależnienia. Następnie wspólnie z klientem ustala cele do osiągnięcia w trakcie terapii, formułując je w konkretny, realistyczny i całkowicie mierzalny sposób. Dzięki temu w pełni odpowiadają one aktualnym możliwościom pacjenta i są prostsze w realizacji.

Dialog motywujący i planowanie aktywności

Ustalanie celów z klientem wiąże się z wieloma wyzwaniami. Przede wszystkim psychoterapeuta powinien mieć pewność, że klient będzie chciał pracować nad sobą w celu ich osiągnięcia. Pomocna okazuje się metoda dialogu motywującego. Polega ona na formułowaniu celów i zdań w pozytywny, ukierunkowany na teraźniejszość i przyszłość sposób. Technika ta odwraca uwagę pacjenta od popełnionych w przeszłości błędów. Zatrzymuje również proces nadmiernej ruminacji nad własnymi niedoskonałościami, które często są przyczyną zaglądania do kieliszka. Skupienie kierowane jest zaś w stronę posiadanych zalet, nowych możliwości i perspektyw. Metoda dialogu motywującego często idzie w parze ze szczegółowym planowaniem aktywności w przerwach między kolejnymi sesjami terapeutycznymi. Dzięki temu klient zdrowo i produktywnie spędza wolny czas i poszerza horyzonty. Nabiera także wiary we własne siły i uczy się optymistyczniej patrzeć na świat. Wywiera to pozytywny wpływ na jego leczenie.

Pytania sokratejskie

Strategie pracy z klientem chcącym ograniczyć spożywanie alkoholu są w dużej mierze nastawione na rozwijanie samodzielności i autorefleksji u pacjenta. W tym celu doskonale sprawdza się technika pytań sokratejskich. Metoda polega na zadawaniu klientowi odpowiednio sformułowanych pytań i obserwowania jego wypowiedzi w poszukiwaniu sprzeczności i błędów poznawczych. Zadaniem psychoterapeuty jest takie prowadzenie rozmowy, aby osoba uzależniona samodzielnie doszła do źródeł zaistniałych problemów, właściwych wniosków i możliwych rozwiązań. Pozwoli to na efektywniejszą pracę nad zmianą sposobu myślenia klienta.

Strategie pracy z klientem chcącym ograniczyć spożywanie alkoholu – dziennik emocji i technika „spadającej strzały”

Uzależnienia bardzo często powstają w wyniku niewłaściwych reakcji na stres czy inne negatywne uczucia. W takim przypadku psychoterapeuta może zachęcić klienta do prowadzenia dziennika emocji w celu zidentyfikowania możliwych źródeł nadużywania alkoholu. Technika ta zwykle idzie w parze z metodą „spadającej strzały”. Ma ona na celu zidentyfikowanie i korektę pesymistycznego i katastroficznego myślenia u pacjenta. Pisanie dziennika pomaga w radzeniu sobie z głodem alkoholowym i rozwija umiejętność samodzielnego rozpoznawania negatywnych zachowań. Pozwala również zauważyć destrukcyjne cykle powracania do picia i zidentyfikować sytuacje wysokiego ryzyka. Dzięki temu dzienniki dostarczają wglądu w możliwe bodźce, które wywołują chęć ponownego zajrzenia do kieliszka. Są także pomocne w zapobieganiu nawrotom uzależnienia.

Dodatkowe terapie

W szczególnych przypadkach psychoterapeuta może zadecydować o konieczności wdrożenia dodatkowych terapii. Mają one zwykle na celu pracę nad innymi zaistniałymi problemami natury psychologicznej lub psychiatrycznej. Efektywne są także grupy wsparcia czy spotkania Anonimowych Alkoholików. Wdrożenie kolejnych sesji terapeutycznych pozwala na przepracowanie problemów czy traum, które mogą prowadzić do uzależnień. Wypełnia także czas klienta, dzięki czemu ryzyko powrotu do destrukcyjnych zachowań ulega znacznemu zmniejszeniu. Dodatkowe wizyty u specjalisty dodają również motywacji do aktywnej pracy nad sobą, co przekłada się na lepsze wyniki leczenia.

Strategie pracy z klientem chcącym ograniczyć spożywanie alkoholu – psychoterapia kurs

Terapia behawioralno-poznawcza to często wykorzystywana metoda pracy z osobami uzależnionymi, która charakteryzuje się wysoką skutecznością. Różnorodne strategie i techniki pozwalają na pełny wgląd w strukturę myślenia pacjenta i dokonanie potrzebnych zmian w jego sposobie postrzegania świata. Aby dowiedzieć się więcej o tym typie terapii, zajrzyj na naszą stronę internetową i zapisz się na kurs psychoterapii. Jest on atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i doskonale przygotowuje do certyfikacji PTP.