Osobowość to stały zestaw cech i sposobu zachowania, które są dla nas charakterystyczne i powtarzalne. Jest to sposób myślenia i odczuwania danego człowieka. Jeśli powoduje on stałe trudności w relacjach czy funkcjonowaniu w różnych sferach życia możemy mówić o zaburzeniach osobowości. Jednym z takich zaburzeń jest właśnie osobowość borderline.

Co to jest osobowość borderline?

Jest to zaburzenie nazywane też osobowością chwiejną emocjonalnie lub jeszcze częściej – z pogranicza. Najważniejszym wyróżnikiem jest tutaj niestabilność w różnych obszarach życia. Dotyczy to zarówno uczuć, myślenia, relacji danej osoby jak i jej zachowań.

Ten artykuł przedstawia ogólną wiedzę o tym dość częstym zaburzeniu. W pracy z pacjentami konieczna jest głębsza znajomość tego ciekawego zagadnienia i szerokie podejście. Aby zostać psychoterapeutą i pomagać ludziom z osobowością borderline warto ukończyć kurs w naszej szkole psychoterapii. Daje on kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie wielu nurtów psychoterapeutycznych i przygotowuje do procesu certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. A przede wszystkim daje także narzędzia do skutecznego pomagania.

Objawy zaburzenia osobowości borderline

Najważniejszym objawem jest chwiejność i impulsywność. Dotyczy to zarówno sfery emocji, jak i sposobu myślenia i zachowania, które z niego wynika. Takie osoby bardzo często podejmują zachowania ryzykowne, w tym dokonują samouszkodzeń. Najczęściej odczuwane silnie uczucia to złość, frustracja czy gniew, więc często osoby takie gwałtownie wybuchają. Jest to trudne do zrozumienia przez osoby z ich otoczenia. Niestałość relacji w związku z tym jest również jednym z objawów, na podstawie których stawia się tezę o zaburzeniu osobowości borderline. Dość ważnym elementem jest także poczucie pustki i lęk przed odrzuceniem. Do postawienia diagnozy charakterystyczne objawy muszą występować przynajmniej przez rok, a więc są stałym elementem zachowania. O ile w tym przypadku można w ogóle mówić o jakiejkolwiek stałości, to jest to właśnie stała duża zmienność stanów emocjonalnych.

Osobowość borderline a inne zaburzenia

Należy bardzo uważać przy ostatecznym diagnozowaniu, ponieważ w obrazie borderline mieści się wiele objawów. Mogą być one w związku z tym pomylone z innymi problemami psychicznymi. A ponadto zaburzenie to często nie istnieje samodzielnie, a na przykład z fobią społeczną, zaburzeniami lękowymi czy depresją.

Zaburzenie osobowości borderline porównuje się do objawów choroby afektywnej dwubiegunowej, jednak po przeanalizowaniu szczegółowym okazuje się, że da się je wyraźnie odróżnić. Zdarza się jednak, że pacjent cierpi na obydwa zaburzenia i ważne jest właściwe postawienie diagnozy, aby podjąć adekwatne sposoby leczenia.

Wyraźnie widać więc, że naprawdę dobry kurs psychoterapii jest niezbędny, by odpowiednio pomóc takiej osobie. Ten artykuł jest jednak tylko przedstawieniem ogólnego zarysu tematu i podejścia do leczenia, o którym zdecydowanie więcej mówimy i uczymy na wspomnianym kursie psychoterapii.

Leczenie

Pomoc osobom, o których mowa w artykule nie jest łatwa. Z uwagi na fakt, że często mają one problem z bliskimi relacjami może być dla nich trudne nawiązanie dobrego i bliskiego kontaktu z terapeutą. Jednak dobra znajomość tematu oraz sposobów pomocy pozwala na skuteczne leczenie osób z takim zaburzeniem osobowości.  Niewątpliwie samo przyjście na terapię nie może być odczuwane jako rodzaj kary, co wymaga dużego wyczucia i umiejętności psychoterapeuty. Czasami trzeba w tym celu najpierw pomóc osobie bliskiej, która wesprze w decyzji o leczeniu samego zainteresowanego.

Psychoterapia

Daje bardzo dobre efekty, gdy pacjent współpracuje i rozumie cel i proces terapii. Jej efektem jest zdecydowanie lepsza znajomość samego siebie, swoich granic i tego, co ważne dla niego samego. Uczy się odróżniać to od oczekiwań innych, co docelowo pozwala lepiej sobie radzić. Jest to jednak długotrwały proces i musi być prowadzony przez osobę dobrze rozumiejącą zarówno zaburzenie, jak i kolejne etapy leczenia.

Osobowość borderline a związki

Temu rodzajowi zaburzenia osobowości towarzyszą charakterystyczne kłopoty w relacjach. Nieprzewidywalność reakcji, skłonność do ryzykownych zachowań i ogromna chwiejność emocjonalna – te cechy powodują, że trudno takim osobom utrzymać dłużej harmonijne relacje z kimkolwiek. Mimo że w wielu sytuacjach pacjenci radzą sobie dobrze, to w bliskich związkach jest to trudne. Silne emocje, nad którymi ciężko jest zapanować, są niejednokrotnie niemożliwe do zniesienia dla partnera. W związku z tym często partnerzy osób borderline wypalają się i związki przestają istnieć. Podsumowując, impulsywność i nadmierne reakcje, a także bardzo często okazywana gwałtowna złość i obrażanie się mogą być niezrozumiałe dla osoby bliskiej.

Podobnie duża intensywność emocji, nad którymi bardzo ciężko zapanować jest również niełatwa dla samej osoby zaburzonej. W związku z tym może mieć ona kłopot ze zrozumieniem sytuacji, na które nie ma w związku ze swoim problemem wpływu. Nie może ona w oczywisty sposób zmienić swojego zachowania nawet wówczas, gdy bardzo jej na kimś zależy.

Aby związek miał szansę przetrwać, trzeba nauczyć partnerów sposobu radzenia sobie z takimi sytuacjami. Dlatego niezmiernie ważne jest dobre poznanie zarówno tego zaburzenia, jak i sposobów pracy z osobami z pogranicza. Nasza szkoła psychoterapii jest do tego zdecydowanie lepszym sposobem, niż artykuł, w którym nie da się przekazać całej wiedzy.