Wśród wielu metod leczenia pacjentów z zaburzeniami natury psychologicznej, jedną ze szczególnie popularnych jest psychoterapia pozytywna. Opiera się ona na założeniu, że w każdym z nas drzemią siły, które pchają nas ku lepszemu życiu. Jak wygląda taka terapia w szczegółach i do kogo jest skierowana?

Pragniemy także podkreślić, że to tylko ogólny artykuł. Każdy, kto pragnie zostać psychoterapeutą i poznać nie tylko ten typ terapii może skorzystać z oferty szkoły Vis Salutis. Zapraszamy na naszą stronę internetową w celu zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi kursów przygotowawczych do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Psychoterapia pozytywna – najważniejsze założenia

Ludzie stanowią tylko jeden ze składników oraz istot żyjących na Ziemi. Choć przyjęło się sądzić, że mamy ogromną moc, w rzeczywistości przychodzimy na świat zupełnie bezbronni i bez gotowego schematu, w jaki sposób pokierować własnym życiem. Jako takie jednostki dysponujemy jednocześnie ogromnym potencjałem do nieustannych zmian i kształtowania własnej egzystencji.

Od zwierząt różnimy się właśnie tym, że, choć mamy możliwości, nie dysponujemy utartym schematem postępowania. Dlatego między innymi, nieustannie poszukujemy sensu swojej egzystencji. Próbujemy znaleźć właściwą drogę, która zapewni nam bezpieczne i dobre życie. Mamy przy tym bardzo dużą zdolność adaptacyjną, pozwalającą nam dopasować się do aktualnie panujących warunków.

Warto przy tym dodać, że dotychczas terapeuci oraz psychologowie patrzyli na problem z drugiej strony. Zadawali pytania o źródła negatywnych doświadczeń oraz o to, co sprawia, że w życiu człowieka dzieje się niedobrze. W sferze ich zainteresowań znajdowały się przede wszystkim przykre zdarzenia, a także cierpienia i konflikty. Taki sposób postępowania brał się przede wszystkim z przekonania, że jakość egzystencji ma swoje źródło w braku nieprawidłowości i zaburzeń.

Tymczasem psychoterapia pozytywna stawia dotychczasowe metody na głowie. Zadaje pytania o to, co zrobić, aby dobrze działo się w naszym życiu oraz jak działać, aby nasze bycie na Ziemi przynosiło nam jak najwięcej satysfakcji. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, warto wybrać się na profesjonalny kurs psychoterapii, który może przygotować nas do wykonywania zawodu terapeuty.

Na czym polega dobre życie według psychoterapii pozytywnej?

Psychoterapia pozytywna zmieniła dotychczasowe podejście do leczenia pacjentów cierpiących na lęki, depresje oraz inne zaburzenia. Ta metoda jest jednak znacznie bardziej skomplikowana niż popularny nurt pozytywnego myślenia. W psychologii pozytywnej czerpie się przede wszystkim z nurtu hedonistycznego oraz eudajmonistycznego. Pierwszy z nich opiera się na założeniu, że w życiu powinno dążyć się do osiągnięcia przewagi dobrych doświadczeń nad przykrościami, a pojęcie szczęścia zależy w dużej mierze od subiektywnej oceny. Z kolei drugi filar w terapii pozytywnej zakłada, że dążenie do wypracowania poczucia radości i wewnętrznej harmonii jest procesem, czasem żmudnym, ale wartym wysiłku, nawet jeśli cel osiągniemy z opóźnieniem.

W dużym uproszczeniu psychoterapia pozytywna polega na ustaleniu, co może pomóc nam w osiągnięciu życiowej satysfakcji i radości. Skupia się na określeniu, jak powinno wyglądać dobre życie i co możemy zrobić, aby osiągnąć taki stan. Celem jest obranie takiej drogi, która pozwoli na jej końcu poczuć spełnienie, bez żalu i poczucia straconych szans.

Dobre życie a brak choroby – czy to jest to samo?

Warto uświadomić sobie jednak, że dobrostan psychiczny nie jest tym samym co stan braku chorób czy innych zaburzeń. Zgodnie z definicją, zdrowy człowiek to zarówno zdrowy umysł, ciało, a także stabilne jak i pozytywne relacje społeczne. Nie chodzi więc wyłącznie o to, że nie cierpimy na żadne schorzenia. Nasze życie powinno wykazywać pewną jakość. W praktyce oznacza to, że powinniśmy skutecznie radzić sobie z codziennym stresem, wchodzić w harmonijne relacje z innymi ludźmi, a także realizować swoje pasje i marzenia.

Jak działa psychoterapia pozytywna?

Ważną różnicą pomiędzy tradycyjnymi metodami leczenia pacjentów a terapią pozytywną jest to, że skupia się ona na pozytywach. Zgodnie ze swoją nazwą – psychoterapia pozytywna stawia na dobre strony ludzkiego charakteru, zamiast szukać wadliwych elementów i ułomności. Specjaliści sugerują, że dobrze sprawdza się ona w radzeniu sobie z depresją, stanami lękowymi czy innymi zaburzeniami.

Najprościej rzecz ujmując, psychoterapia pozytywna wyciąga z człowieka jego mocne strony i atuty. Skupia się na nich, a w konsekwencji osłabia i neutralizuje wszystko to, co słabe i negatywne. Nadrzędnym celem tej metody jest pokazanie człowiekowi, że może być szczęśliwy i ma narzędzia, aby to osiągnąć. Trzyma również w ręku umiejętności do tego, aby radzić sobie z ewentualnymi przeciwnościami i problemami.

Transcendencja a terapia pozytywna

W dużym uproszczeniu psychoterapię pozytywną stawia się niejako w opozycji do tradycyjnych metod leczenia zaburzeń psychologicznych. Większość z nich skupia się bowiem na trudnościach, elementach, które są złe lub wadliwe. Tymczasem terapia pozytywna eksponuje dobro w człowieku oraz stawia na wartościowe aspekty życia człowieka, takie jak duchowość, miłość, a nawet dobry humor. Co więcej, bardzo wysoko umieszcza rolę transcendencji w codziennym funkcjonowaniu.

Najnowsze badania pokazują, że praca na pozytywnych aspektach przynosi lepsze efekty niż skupianie się na negatywach. Dzięki temu zyskujemy większą świadomość własnych mocnych stron i zalet. W ten sposób uczymy się siebie oraz wypracowujemy narzędzia do radzenia sobie z wszelkimi przeciwnościami. Jednocześnie uczymy się pielęgnować w sobie dobre strony ludzkiej natury, życzliwość, miłość i zrozumienie.

Psychoterapia pozytywna – zalety

Terapeuci, którzy praktykują tę metodę przez lata, wskazują na jej liczne zalety. Przede wszystkim działa ona szybciej niż tradycyjne sposoby, a przy tym jest mniej obciążająca dla chorego. Skupia się na bieżących problemach, a także na osiągnięciu dobrostanu w jak najszybszym czasie. Co więcej, postrzega człowieka jako całość, połączenie ciała, duszy i umysłu. Takie podejście sprawia, że uczymy się siebie oraz sposobów radzenia sobie z przeciwnościami.

Szkoła psychoterapii powie nam więcej!

Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej na temat psychoterapii pozytywnej, warto skończyć profesjonalny kurs psychoterapii. Zapewniamy wysokiej jakości zaplecze dydaktyczne oraz najlepiej wykwalifikowaną kadrę naukową. Dzięki temu dowiecie się więcej na interesujące Państwa tematy w komfortowych warunkach. Zapraszamy zarówno pasjonatów, jak i osoby pragnące prowadzić własną praktykę psychoterapeutyczną.