Istnieje wiele innowacyjnych metod leczenia problemów psychicznych, emocjonalnych i innych należących do tej sfery funkcjonowania człowieka. Jedną z ciekawszych jest terapia poznawczo – behawioralna. Elementem wyróżniającym technikę spośród innych rozwiązań jest to, że skupia się ona przede wszystkim na teraźniejszości. Nie doszukuje się źródła kłopotów w zdarzeniach mających miejsce w dzieciństwie lub innym etapie życia człowieka. Sprawdź, co to dokładnie jest i na czym polega ta terapia.

Chcemy także podkreślić, że to tylko ogólny artykuł. Każdy, kto pragnie zostać psychoterapeutą i poznać nie tylko ten typ terapii może skorzystać z oferty szkoły Vis Salutis. Zapraszamy na naszą stronę internetową w celu zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi kursów przygotowawczych do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Co warto wiedzieć na temat terapii poznawczo-behawioralnej?

Terapia poznawczo – behawioralna należy do stosunkowo nowych sposobów leczenia problemów natury emocjonalnej. Opracowano ją w latach 60 dwudziestego wieku. Twórcą był amerykański psychiatra Aron Beck. Podstawę tej specjalistycznej kuracji stanowi przekonanie, że zachowania i myśli wzajemnie na siebie wpływają. W rezultacie tworzą wzorce, które nie zawsze warto wdrażać do swojego życia. Doświadczenia życiowe przyczyniają się do tego, że człowiek nieświadomie utrwala pewne nawyki związane z postępowaniem w konkretnych sytuacjach. Co więcej, często dzieje się tak, że dochodzi do kopiowania działań innych osób, czyli „jak Ty tak robisz, to ja zrobię tak samo”. Utrwalenie utartych schematów i ścieżek sprawia, że bardzo trudno wydostać się z tego błędnego koła oraz wyjść poza wewnętrzne ramy. Terapia behawioralna wykorzystuje narzędzia, które pozwalają skutecznie wykryć pewne zniekształcenia i interpretacje rzeczywistości. Dzięki niej udaje się zastąpić je właściwymi obrazami.

Jakie środki wykorzystuje terapia behawioralno-poznawcza?

Psychoterapia poznawczo – behawioralna wyróżnia się niezwykle jasną strukturą. Stosuje przede wszystkim ćwiczenia, zadania i edukację. Są to elementy, które odróżniają ją od innych technik, w których stawia się głównie na otwartą szczerą rozmowę. Takim czynnikiem jest też czas trwania. W przeciwieństwie do innych rozwiązań jest to kuracja krótkotrwała.

Kiedy najlepiej wdrożyć terapię poznawczo-behawioralną u pacjenta?

Metoda behawioralna okazuje się najlepszą opcją leczenia nieprawidłowości wynikających z depresji. Skutecznie wyprowadza ludzi z różnych fobii, nerwic, bulimii, schizofrenii, czy też stresu powstającego po konkretnym urazie lub doświadczeniu. Zdarza się, że sięgają po nią też specjaliści zajmujący się resocjalizacją skazańców.

Jakie konkretne techniki stosuje metoda behawioralno-poznawcza?

Przykładem techniki wykorzystywanej przez terapię behawioralną jest dialog sokratejski. Polega on na zadawaniu pytań przez psychoterapeutę. Osoba prowadząca kurację prowadzi rozmowę w takim kierunku, aby pacjent sam doszedł do źródła swoich tendencji i wyuczonych działań. Lekarz bardzo sprawnie wychwytuje pojawiające się sprzeczności w odpowiedziach pacjenta. W dialogu sokratejskim stosuje się między innymi paradoks, sondowanie i wiele innych. Dzięki temu pacjent często zaczyna myśleć inaczej. Inne sposoby wywierania wpływu na pacjenta wykorzystywane w psychoterapii behawioralno-poznawczej to rozpraszanie, przenoszenie uwagi, trening zaszczepiania stresu.

Jakie mogą być efekty psychoterapii behawioralnej?

Psychoterapia poznawczo – behawioralna pozwala nie tylko zmienić konkretne zachowania i nawyki. Dzięki niej pacjent zyskuje możliwość uświadomienia sobie jakie konsekwencje czekają na niego po wprowadzeniu tych modyfikacji. W rezultacie wyrabia sobie zdecydowanie lepsze i skuteczniejsze nawyki. Sukces w metodzie behawioralnej pojawia się wówczas, gdy leczona osoba będzie w sposób właściwy reagowała na te bodźce.

Najważniejsze zalety psychoterapii poznawczo-behawioralnej?

Podstawowym atutem wynikającym ze stosowania psychoterapii behawioralnej jest wysoka skuteczność. Co więcej, dochodzi do rozwoju samoświadomości pacjenta. W efekcie osoba, która wcześniej borykała się z różnymi problemami natury psychicznej, lepiej potrafi rozwiązywać konkretne problemy pojawiające się w rzeczywistym życiu. Jakość życia chorego ulega znacznej poprawie. Ma on większą motywację do pokonywania przeszkód i podejmowania wyzwań, które stawia przed nim los. Przekłada się to również na wyższą samoocenę.

Terapia poznawczo – behawioralna należy do najlepiej zbadanych klinicznie form psychoterapii. Ponadto jest uznana przez specjalistów, jako rozwiązanie o bardzo wysokim stopniu skuteczności. Leczenie przynosi spodziewane efekty znacznie szybciej niż inne kuracje. Chcesz zgłębić tajniki tej metody? Zapraszamy do szkoły psychoterapii Vis Salutis. Dzięki temu nie tylko poznasz ten rodzaj terapii, ale także wiele innych metod. Co więcej, to prosta droga do tego, aby realizować się w życiu jako psychoterapeuta. Zapraszamy na naszą stronę internetową na kursy przygotowawcze do certyfikacji Państwowego Towarzystwa Psychiatrycznego!