Psychoterapeuta w swojej pracy korzysta z różnych rozwiązań, które dają ogromną szansę na wyzdrowienie osoby borykającej się z problemami natury psychologicznej. Wśród metod wyróżnia się między innymi terapię systemową i niesystemową. Jedna i druga to terapia rodzinna. Sprawdź, na czym polegają i jakie korzyści zapewniają.

Równocześnie informujemy, że artykuł ma charakter ogólny. Osoby, które chcą pozyskać dokładne informacje na temat tych metod oraz innych wykorzystywanych w pracy psychoterapeuty zapraszamy do Szkoły Psychoterapii Vis Salutis na ciekawe szkolenia. Zatrudniamy specjalistów, którzy przekażą uczestnikom kompleksową wiedzę i podzielą się swoim doświadczeniem. Oferujemy kursy przygotowujące do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Na czym polega terapia rodzinna systemowa?

Terapia ta skupia się przede wszystkim na funkcjonowaniu całych systemów takich jak najbliższa rodzina. W tej metodzie należy przeanalizować najważniejsze zależności cyrkularne, a także linearne. Podstawę pierwszych stanowi założenie, że jedno zjawisko prowadzi do drugiego. Można to porównać do tak zwanego efektu domina. Warto to zobrazować, wtedy łatwiej zrozumieć, o co dokładnie chodzi. Doskonałym przykładem jest ojciec uzależniony od alkoholu. Wówczas jego problem nie odbija się wyłącznie na nim samym, ale także całej rodzinie. Natomiast drugie ujęcie kieruje się przekonaniem, że przyczyna prowadzi do wywołania konkretnego skutku.

W przypadku jakich problemów zaleca się stosowanie terapii rodzinnej systemowej?

Terapia systemowa często przynosi pożądane rezultaty w przypadku leczenia rodzinnego. Specjaliści zalecają ją przy różnych zaburzeniach o charakterze nerwicowym, a także nieprawidłowościach związanych z zachowaniem najmłodszych, na przykład ADHD. Inne problemy, które także można zwalczać przy pomocy terapii systemowej to między innymi anoreksja, bulimia, alkoholizm, narkomania, depresja i wiele innych. Co więcej, z tej metody korzystają też pary, które borykają się z kłopotami w swoim związku.

Terapia rodzinna – jakie rozwiązania stosuje się przy terapii systemowej?

Spotkania terapeutyczne nie odbywają się częściej niż 2 do 4 razy w tygodniu. Ponadto, terapeuta nie może faworyzować żadnego z uczestników. Dla każdego musi zachować neutralną postawę. Dlatego w praktyce często zdarza się, że kurację prowadzą osoby różnej płci. Dzięki temu specjaliści są w stanie poczynić lepsze obserwacje i zaproponować rozwiązania, które mają szansę zadziałać w złożonym rodzinnym systemie. Co więcej, w przypadku tej metody terapeuta wspiera uczestników na przykład przez wykorzystanie zjawiska paradoksu terapeutycznego. Gdy problemem są kłótnie między partnerami, profesjonalista zaleca, aby wymiana zdań odbywała się w sposób kontrolowany. W rezultacie pacjenci mają szansę zrozumieć, że rywalizacja ma negatywny wpływ wyłącznie na nich samych. Ponadto, często dochodzą też do przekonania, że kłótnie toczą się w mało istotnych sprawach.

Na czym polega terapia niesystemowa?

Niesystemowa terapia rodzinna ma charakter kuracji poznawczo-behawioralnej. W tych metodach psychoterapeuta nie analizuje interakcji w całym systemie rodzinnym. Jej celem jest podjęcie działania i pracy nad rozpoznaniem błędnych przekonań, czy też modyfikacją nieprawidłowych schematów. Narzędzie to wyrosło z przekonania, że problemy pojawiające się w dorosłym życiu związane są ze schematami, które osadzone są we wspomnieniach z dzieciństwa i różnych doświadczeń. Wiele poglądów zostaje na całe życie, a inne podlegają modyfikacji na skutek wykształcenia i zdobytej wiedzy. Dlatego zasadniczy cel tej terapii stanowi diagnoza dysfunkcjonalności różnych zachowań, znalezienie źródła kłopotów, a w rezultacie likwidacja błędnego postępowania.

Jakie mogą być cele szczegółowe niesystemowej terapii rodzinnej?

Niesystemowa terapia rodzinna może mieć wiele celów szczegółowych. Doskonałym przykładem może być zdobycie umiejętności lepszego rozwiązywania problemów między partnerami. Co więcej, wraz z terapią poznawczo-behawioralną uczestnicy uczą się lepszej komunikacji, słuchania drugiego człowieka, a także znacznie lepszego formułowania potrzeb. Ponadto, zdobywają cenną umiejętność wzajemnego zrozumienia i ograniczenia krytycyzmu względem siebie.

Zarówno terapia rodzinna systemowa, jak i niesystemowa stanowią wspaniałe narzędzia terapeutyczne. Ważne, aby odpowiednio dobrać metodę do konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem podstawowej komórki organizacyjnej. Ważne jest też zaangażowanie uczestników i pragnienie pokonania nieprawidłowości, które utrudniają normalne relacje.

Osoby, które pragną więcej dowiedzieć się na temat tych terapii, a także innych rozwiązań stosowanych w pracy psychoterapeuty zapraszamy do Szkoły Psychoterapii Vis Salutis. Dla zainteresowanych oferujemy specjalistyczne kursy przygotowujące do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy!