Praca Psychoterapeuty może dać wiele satysfakcji, gdy wykonuje się ją z powołania. Dzięki temu można nie tylko spełnić swoje marzenia, ale także pomagać innym. Jest to niezwykle ważne. Nic nie sprawi człowiekowi większej radości, niż świadomość, że udało się wyciągnąć drugą osobę z problemu i skierować ją w dobrą stronę życia. Sprawdź, zatem jakie są warunki uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że artykuł ma charakter ogólny. Każdego, kto pragnie zostać psychoterapeutą i poznać kompleksowo najpopularniejsze typy terapii zapraszamy na stronę internetową szkoły psychologii Vis Salutis. Wszystkie informacje prezentujemy bardzo przejrzyście. Zatrudniamy też najlepszych specjalistów.

Warunki uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Osoba, która pragnie realizować się jako psychoterapeuta, po pierwsze musi ukończyć studia wyższe i obronić tytuł magistra z zakresu psychologii. W przypadku innego kierunku przed rozpoczęciem kursu zdaje się egzamin z psychologii klinicznej. Gdy jesteś lekarzem, nie przystępujesz do części poświęconej diagnozie i psychoterapii. Kolejny krok obejmuje samodzielną pracę psychoterapeutyczną, która trwa 5 lat. Wówczas odbywasz co najmniej 10 godzin zajęć tygodniowo, w tym minimum 300 godzin praktyki prowadzonej pod superwizją.

W dalszym kroku czeka Cię 360 godzin stażu klinicznego. Wybierając taką drogę, pamiętaj również o tym, że przynajmniej 150 godzin musi odbyć się na dziennych lub stacjonarnych oddziałach psychiatrycznych. Pozostałe lekcje można przeprowadzić w innej jednostce zajmującej się psychoterapią. Trzeba jednak spełnić pewien warunek. Koniecznie musi ona zatrudniać minimum jednego certyfikowanego psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego.

Zainteresowany odbywa również 1250 godzin szkolenia terapeutycznego i psychoterapeutycznego w zakresie psychoterapii. Ostatnie etapy w drodze do otrzymania wymarzonego uprawnienia obejmują psychoterapię własną lub inne rozwiązania rozwojowe w liczbie co najmniej 250 godzin. Na końcu odbywasz 150 godzin superwizji, w której co najmniej 30 ma charakter indywidualny.

Warunki uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Podstawę stanowi wykształcenie wyższe z zakresu psychiatrii. W przypadku lekarzy i psychologów potrzebna jest specjalizacja z psychologii klinicznej, co najmniej pierwszego stopnia. Gdy nie masz jeszcze tego uprawnienia, przedstawiasz zaświadczenie z ukończeniu trzeciego roku programu specjalizacyjnego. Brak tej specjalizacji można zastąpić przynajmniej pięcioletnim doświadczeniem klinicznym. Liczy się również wolontariat w placówce prowadzącej działalność kliniczną, w tym też w zakresie psychoterapii.

Kolejny etap na zawodowej drodze uwzględnia 360 godzin stażu w placówce wskazanej przez rekomendującego superwizora. Alternatywę stanowi tutaj praca i staż w ośrodku akredytowanym. Możesz go także odbyć w różnych instytucjach pod warunkiem, że żadna część nie będzie obejmowała mniej niż 120 godzin pracy. Wymaga się też czteroletniego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ponadto odbywasz także 250-godzinne sesje doświadczenia własnego. Stanowią one indywidualną bądź też grupową pracę nad problematyką własną. Następny krok uwzględnia 150 godzin dydaktycznych superwizji prowadzonych przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Psychologicznego. Jest jednak pewna zasada, którą trzeba zrealizować. Dotyczy ona tego, że minimum 60 sesji wykonuje specjalista z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przed egzaminem certyfikującym otrzymujesz też pozytywną opinię superwizora. Najważniejsze jest to, aby kończyła się ona jednoznacznym podsumowaniem potwierdzającym gotowość kandydata do pracy psychoterapeuty w opiece zdrowotnej lub innych obszarach.

Warunki uzyskania certyfikatu psychoterapeuty – podsumowanie

Droga do uzyskania wymarzonego certyfikatu jest bardzo długa. Taki zawód mogą wykonywać psychologowie, psychiatrzy, lekarze i inne osoby, które spełnią szereg wymagań. Jednakże ludzie z pasją nie boją się podjąć takiego wyzwania. Wykonywanie zawodu, który niesie ogrom satysfakcji to bardzo duży przywilej. Dzięki temu można nie tylko zarabiać, ale także robić to, co się lubi. Najważniejszy aspekt tej profesji stanowi fakt, że udziela się pomocy ludziom zmagającym się z różnymi problemami natury psychicznej. Każda osoba, która uwolni się z kłopotów to wielki sukces, który daje niesamowitą radość.

Chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat? Zapraszamy na stronę internetową szkoły psychoterapii Vis Salutis. Znajdziesz tam kompleksowe informacje dotyczące nie tylko tego, jak zostać psychoterapeutą. Poznasz też najpopularniejsze typy terapii i techniki, które wykazują najwyższy poziom skuteczności w pracy z osobą z zaburzeniami psychologicznymi. Zapraszamy na kursy przygotowawcze do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do Vis Salutis. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, którzy nie tylko przekażą Ci solidną dawkę wiedzy, ale także pomogą w każdej sytuacji i rozwieją wszelkie wątpliwości.