Szanowni Państwo nie mamy już wolnych miejsc!


Zapraszamy do udziału w szkoleniu

“ABC Klinicznej Diagnozy Psychologicznej” czyli nie taki diabeł straszny jak go malują.


Program

Celem szkolenia będzie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozumienia i stworzenia klinicznej diagnozy psychologicznej dorosłego pacjenta. Podczas szkolenia uczestnicy:

  • poszerzą wiedzę o zdrowiu psychicznym;
  • poznają podstawy metody diagnostyczne tj. MMPI 2, SCID II, WAIS-R, CVLT, ACE III, TMT, próby kliniczne oraz podstawowe elementy kontaktu diagnostycznego;
  • zapoznają się z procedurami diagnostycznymi potrzebnymi do oceny najczęściej spotykanych w praktyce zaburzeń psychicznych.

Szkolenie w swojej części warsztatowej oparte będzie na tworzeniu studium przypadku.


Termin

22.08.2020-23.08.2020
Łącznie 18 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00–18:00 (sobota) i 09:00–16:00 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Koszty

  • 440 zł. – pełna cena,
  • 390 zł. – cena ze zniżką dla osób które współpracowały lub współpracują z Fundacją oraz osoby które dokonają zapisu do 15.07.2020 roku.

Miejsce

ONLINE w aplikacji zoom

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Prowadząca

mgr Dorota Pabich – specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany terapeuta CBT, od wielu lat pracownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do psychologów, absolwentów jednolitych studiów magisterskich i studentów V roku psychologii. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.
Uwaga! Do udziału w szkoleniu wymagane jest przesłanie scanu lub zdjęcia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów (dyplom magistra psychologii) lub naukę na V roku psychologii (indeks, legitymacja studencka).


Zgłoszenia

Proszę wypełnij ankietę on-line i dołączyć potwierdzenie płatności oraz dokument potwierdzający wykształcenie kierunkowe.

Trwa wczytywanie

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 18 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 30.07.2020 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00