Szanowni Państwo nie mamy już wolnych miejsc !

Zapraszamy do udziału w szkoleniu


„Myśleć jak neuropsycholog”
podstawy diagnozy neuropsychologicznej okiem praktyka.


Program

W ramach części pierwszej szkolenia zaprezentowane zostanie zestawienie zaburzeń/ deficytów  sfery poznawczej, wykonawczej, behawioralnej oraz emocjonalno-popędowej. Przegląd dokonany będzie z uwzględnieniem odpowiednich narzędzi (testów, skal, prób eksperymentalno- klinicznych) służących do badania omawianych deficytów i objawów. Przedstawiony zostanie także sposób analizowania danych. Całość okraszona będzie komentarzem oraz przykładami z praktyki. Druga część szkolenia dotyczyć będzie planowania badania neuropsychologicznego. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

  • wywiad i obserwacja jako źródła istotnych danych,
  • metody przesiewowe – zalety, ograniczenia i zastosowanie,
  • przegląd dostępnych metod badawczych.

Poruszona zostanie kwestia 3 rodzajów modeli badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem modelu zindywidualizowanego. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję stworzyć własną baterię półelastyczną. Prezentowany materiał wzbogacony zostanie o opisy przypadków z praktyki klinicznej.


Termin

04.07.2020 – 05.07.2020
Łącznie 18 godzin dydaktycznych w godzinach: 8:00 – 18:00 (sobota) i 8:00 – 15:00 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Koszty

  • 440 zł. – pełna cena,
  • 380 zł. – cena ze zniżką dla osób które współpracowały lub współpracują z Fundacją oraz osoby które dokonają zapisu do 30.04.2020 roku.

Miejsce

ONLINE w aplikacji zoom

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I

Szkoła Psychoterapii


Prowadząca

mgr Sylwia Zych-Kuraś – psycholog kliniczny, specjalista neuropsycholog. Od kilkunastu lat pracownik oddziałów Neurologii, Udarowego oraz Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.


Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, absolwentów jednolitych studiów magisterskich i studentów V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.


Zgłoszenia

Formularz z pliku PDF proszę wysyłać na adres mailowy: fundacja@vissalutis.pl wraz z potwierdzeniem płatności lub proszę wypełnić formularz on-line.

Trwa wczytywanie

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 16 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 30.04.2020 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00