Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Wprowadzenie do Terapii Schematów

Terapia schematów zaliczana jest do tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnej. Jest podejściem integracyjnym, które łączy w sobie także elementy innych koncepcji: teorii przywiązania Bowlby’ego, teorii relacji z obiektem, Gestalt, analizy transakcyjnej Berne’a oraz koncepcji skoncentrowanych na osobie. Powstała w odpowiedzi na brak efektywności klasycznego poznawczo-behawioralnego podejścia w pracy z pacjentami przejawiającymi chroniczne zaburzenia i niejednokrotnie wykazującymi cechy zaburzeń osobowości. Łączy w sobie zarówno klasyczne techniki poznawcze i behawioralne, jak i techniki doświadczeniowe, skoncentrowane na emocjach. Istotną rolę odgrywa także relacja terapeutyczna, która stanowi ważne tło dla stosowanych interwencji emocjonalnych. 


Program

Celem szkolenia jest wprowadzenie w problematykę terapii schematów. Uczestnicy zostaną zapoznani z założeniami teoretycznymi i podstawowymi metodami pracy w terapii schematów. Program zajęć będzie obejmował 8 godzin, podczas których zostaną zaprezentowane:

  • Podstawy teoretyczne terapii schematów.
  • Podstawowe pojęcia w terapii schematów (schematy, style radzenia sobie, tryby schematów).
  • Wskazania do stosowania terapii schematów.
  • Techniki wykorzystywane w terapii schematów ze szczególnym uwzględnieniem relacji terapeutycznej oraz technik doświadczeniowych, skoncentrowanych na emocjach.

Prowadząca

dr Maria Finogenow – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, absolwentka licznych szkoleń z terapii schematów. Prowadzi psychoterapię zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz zaburzeń osobowości. Pracuje także na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Stowarzyszenia Rozwoju Kadr. Od wielu lat prowadzi również warsztaty i treningi psychologiczne nastawione na rozwój osobisty np. trening asertywności.


Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do psychologów, absolwentów jednolitych studiów magisterskich oraz psychoterapeutów (także w procesie certyfikacji). Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych wydane przez Fundację Vis Salutis.


Termin

11.09.2021
Łącznie 8 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00–16:15 (sobota) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 300 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 31.08.2021 roku,
  • 350 zł. – pełna cena.

Zgłoszenia

Wprowadzenie do Terapii Schematów

350,00 

11.09.2021
Łącznie 8 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

Brak w magazynie

Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15.08.2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00