Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Zachowania samobójcze – etiopatogeneza, profilaktyka, terapia.


Program

Celem szkolenia będzie przybliżenie problematyki zachowań samobójczych oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do kontaktu terapeutycznego z osobami z tendencjami samobójczymi. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z:

  • etiopatogenezą samobójstwa,
  • uwarunkowaniami psychologicznymi, biologicznymi i genetycznymi zachowań samobójczych,
  • pojęciem bólu psychicznego i jego rolą w procesie suicydalnym,
  • zagrożeniami samobójczymi związanymi z uzależnieniami,
  • wpływem nowoczesnych technologii na skłonności samobójcze,
  • metodami oceny ryzyka samobójstwa, m.in.: C-SSRS, SBQ-R, WSS,
  • zasadami profilaktyki zachowań samobójczych,
  • zasadami psychoterapii pacjentów zagrożonych samobójstwem oraz pracy terapeutycznej z ich rodzinami i bliskimi.

Część praktyczna szkolenia będzie opierała się na analizie opisów przypadków, co pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć zasady oraz specyfikę pracy terapeutycznej z osobami w kryzysie suicydalnym.


Prowadzący

dr n. zdr. Tytus Koweszko – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii, specjalista terapii środowiskowej PTP, certyfikowany suicydolog Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, klinicysta i praktyk z kilkunastoletnim stażem. Autor licznych prac naukowych dotyczących zaburzeń psychicznych, zachowań samobójczych oraz psychologicznych metod diagnostycznych. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną.


Uczestnicy

Szkolenie jest adresowane do osób, które w swojej pracy zawodowej spotykają się z problematyką zachowań samobójczych (psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pedagogów). Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie w formie pdf. potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.


Termin

09.10.2021 – 10.10.2021
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 9:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 450 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 30.09.2021 roku,
  • 500 zł. – pełna cena.

Zgłoszenia

Zachowania samobójcze edycja 2

500,00 

Termin

09.10.2021 – 10.10.2021
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 09:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

5 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 31.07.2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00