Jedną z klasycznych metod stosowanych przez terapeutów do diagnozowania problemów zdrowotnych swoich pacjentów jest genogram czyli jak badać relacje rodzinne. Jest to schemat, który wyglądem przypomina drzewo genealogiczne. Prezentuje członków rodziny najczęściej do trzeciego pokolenia i łączące ich pokrewieństwo. Dodatkowy element stanowią informacje o różnych wydarzeniach mających miejsce w przeszłości i ich wpływ na relacje rodzinne. Dzięki temu terapeuta może dostrzec wzorce, które powielane są przez osobę korzystającą z pomocy psychologicznej.

Genogram, czyli jakie konkretne informacje mogą się w nim znaleźć?

Genogram zawiera dane takie jak drzewo genealogiczne, czyli imię, nazwisko, daty narodzin, śmierci i powiązania między poszczególnymi członkami. Duże znaczenie mają też wiadomości dotyczące miejsca zamieszkania i emigracje w różne części kraju, jak i świata. Nie pomija się również kwestii związanych z przyczynami odcięcia się niektórych osób od reszty rodziny. Dla psychoterapeuty i skuteczności podjętych działań istotnym aspektem jest też wykształcenie, wyznanie, uzależnienia, choroby psychiczne, samobójstwa, depresje, hospitalizacje i trudne wydarzenia życiowe. Przeniesienie tych danych do schematu pozwala dostrzec powtarzające się zachowania przez przedstawicieli kolejnych pokoleń. Dlatego specjalista i pacjent mogą łatwiej zrozumieć, jak przeszłość rodu wpływa na to, co jest dzisiaj. Taki rekonesans umożliwia eliminację szkodliwych nawyków i wprowadzenie działań zapewniających rozwój.

Genogram – z jakich zasadniczych etapów składa się opracowanie rysunku?

Przy konstruowaniu schematu uwzględnia się cztery zasadnicze fazy. Niezwykle ważny jest cel całego projektu. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę z tego, po co w ogóle się to robi. Następnie przystępuje się do rysowania drzewa rodzinnego. We wstępnym etapie szkic zawiera podstawowe informacje o członkach rodziny i łączącym pokrewieństwie. Później zbiera się informacje dotyczące relacji rodzinnych, ważnych zdarzeń, chorób i innych cennych wiadomości. Po zebraniu wyczerpującego materiału dane nanosi się na genogram.

Jakie pytania mogą pojawić się w kwestionariuszu przeznaczonym do zbierania informacji?

W celu stworzenia dobrego rysunku, który może wnieść istotne informacje do całej terapii, psychoterapeuta opracowuje specjalistyczną ankietę. W dokumencie mogą pojawić się różne pytania. Dotyczą one najczęściej historii rodzinnych, tajemnic, czy stwierdzeń powtarzanych z pokolenia na pokolenie. Niestety w tym przypadku nie pomija się sekretów rodzinnych dotyczących zachowań seksualnych, konfliktów finansowych, wypadków i wielu innych. Wszystko może mieć tutaj znaczenie i stanowić istotny czynnik blokujący pacjenta.

Szczególnym obszarem analizy stanowi problem strat rodzinnych. Psychoterapeuta wraz z osobą korzystającą ze wsparcia poruszają temat śmierci i pogrzebów najbliższych. Terapeuta może zainteresować się tym, czy aspekt ten jest otwarcie poruszany, czy wręcz przeciwnie –  towarzyszy temu tajemnica, brak słów i zimne podejście do tematu. Należy pamiętać o tym, że takie wydarzenia zawsze mocno zakorzeniają się w człowieku. Może mówić zupełnie coś innego, ale odejście ukochanych osób zostaje bardzo długo. Dlatego potrzebna jest rozmowa, wsparcie i zdrowe podejście do całej sytuacji.

Genogram czyli jak badać relacje rodzinne?

Genogram stanowi niezwykle przydatne narzędzie w pracy terapeutycznej. Dzięki temu pacjent może pozbyć się duchów przeszłości, które męczą go od dłuższego czasu. Najczęściej schemat pozwala na poznanie nieprawdziwych mitów i przekonań przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Zamazany obraz rzeczywistości utrudnia realne spojrzenie na teraźniejszość. Często zdarza się, że genogram umożliwia opiekunom poznanie podstaw trudnego i złego zachowania swojego dziecka. Wiele osób dowiaduje się, dlaczego nie może dogadać się z partnerem. Metoda jest doskonała, jeśli chodzi o zrozumienie źródła problemów rodzinnych. W rezultacie osoby korzystające ze wsparcia psychologa mogą nareszcie porzucić balast, który uniemożliwiał rozwój i pójść do przodu.

Genogram czyli jak badać relacje rodzinne – zdobądź potrzebną wiedzę zapisując się na kurs do szkoły psychoterapii

Genogram należy do pomocniczych technik pracy psychoterapeutycznej. Osoba korzystająca z metody zyskuje szansę zaobserwowania swoich zachowań w kontekście wartości, zasad i postaw przodków. Badania dowodzą, że wiele decyzji i kroków wynika z akceptowanych sloganów, a także rozwiązań stosowanych przez rodziców, dziadków oraz innych krewnych z przeszłości. Może być on stosowany zarówno jako psychoterapia indywidualna, jak i psychoterapia grupowa.

W przypadku, gdy zainteresowała Cię ta technika lub pragniesz zostać psychoterapeutą zapraszamy na kurs psychoterapii do Vis Salutis. Nasza szkoła zatrudnia najlepszych specjalistów. Co więcej, oferuje dawkę solidnej wiedzy i szkolenia przygotowawcze do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.