Terapeuta w swojej pracy korzysta z różnych metod i narzędzi rozwiązywania problemów psychicznych, z którymi boryka się konkretna jednostka. Podstawę stanowi tutaj terapia indywidualna i grupowa. Pierwsza bazuje na jednostkowym kontakcie specjalisty z pacjentem. Natomiast druga polega na systematycznych spotkania odbywających się w obecności innych ludzi zmagających się z podobnymi trudnościami. W tym artykule skupimy się na ostatniej z wymienionych. Dowiedz się, na czym polega psychoterapia grupowa.

Jednocześnie informujemy, że artykuł ma formę ogólną. Każdą osobę, która jest zainteresowana pogłębianiem wiedzy psychologicznej zapraszamy na kurs do Szkoły psychoterapii Vis Salutis. Oferujemy kompleksowe szkolenia i kursy przygotowawcze do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wszelkie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

Na czym polega psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa to świetna metoda, która nie tylko pomaga w rozwiązywaniu problemów, ale także pozwala na nowo zbudować relacje i więzi społeczne. Człowiek biorący udział w specjalistycznych sesjach, w których uczestniczą też osoby z podobnymi problemami, ma większą odwagę, żeby się otworzyć. Dzięki temu jest w stanie opowiedzieć o swoich przeżyciach. Wie, że nikt nie będzie go oceniał, ponieważ inni także mają za sobą niejedno trudne doświadczenie. Bez wątpienia daje to większą pewność siebie.

Co więcej, na takich spotkaniach rodzi się coś niezwykłego, a mianowicie poczucie wspólnoty. Ludzie się jednoczą, wspierają i kibicują sobie wzajemnie. Wynika to z tego, że kłopoty własne i członków grupy zaczynają dla nich stanowić wyzwanie, z którym jak najszybciej pragną sobie poradzić. Nic nie działa tak dobrze w leczeniu jak wsparcie i świadomość, że inni w nas wierzą. Pacjent nie chce zawieść innych, nie chce też wypaść źle na tle innych uczestników, dlatego walczy o siebie i lepszą przyszłość.

Jakie wyróżnia się rodzaje terapii grupowej?

W praktyce wyróżnia się dwa typy terapii grupowej: otwartą i zamkniętą. Pierwsza trwa cały czas i w każdej chwili może do niej przystąpić kolejna osoba. Dlatego pacjenci uczestniczący w spotkaniach znajdują się na różnych poziomach zaawansowania. Ma to swoje bardzo dobre strony. Nowy pacjent może skorzystać z doświadczenia ludzi, którzy właśnie kończą cykl terapeutyczny. Natomiast terapia grupowa zamknięta zrzesza uczestników, którzy razem rozpoczynają leczenie i kończą je w takim samym składzie. Atutem takich spotkań jest silne poczucie solidarności. Zdarza się też, że rodzą się prawdziwe przyjaźnie, które trwają przez całe życie.

W jakich problemach zaleca się terapię grupową?

Terapia grupowa stanowi doskonałe rozwiązanie dla pacjentów, którzy przeżywają problemy natury społecznej, na przykład różnego rodzaju fobie i lęki. W rezultacie uczestnikami sesji niejednokrotnie są ludzie zmagający się z zaburzeniami osobowości. Taki rodzaj leczenia przynosi też dobre rezultaty przy uzależnieniach alkoholowych i narkotykowych. Co więcej, stanowi ona doskonałą metodę walki z depresją. Zaleca się ją też w przypadku nerwic i psychoz. Decyzję o terapii grupowej podejmuje lekarz, który prowadzi pacjenta. W większości przypadków obcowanie z innymi przynosi bardzo dobre skutki. Jednakże wszystko zależy od osobowości i samopoczucia konkretnej osoby.

Na czym polega psychoterapia grupowa i jakie role mogą przyjąć uczestnicy grupy terapeutycznej?

Osoby przychodzące na spotkania grupowe mogą przyjąć różne postawy. Najpopularniejsze role to między innymi lider, gwiazda, eminencja, cierpiętnik, mędrzec, czy też kozioł ofiarny. Pierwsza z wymienionych postaci aktywizuje innych do działania. Druga uwielbia skupiać na sobie uwagę i wyróżniać się z tłumu. Kolejna to tajemniczy obserwator, który budzi ciekawość pozostałych. Natomiast cierpiętnik ma predyspozycje do wyolbrzymiania przeżywanych trudności. Jednocześnie odrzuca on jakąkolwiek konstruktywną pomoc. Mędrzec budzi szacunek i często znajduje rozsądne rozwiązania i wyjścia z konkretnych sytuacji. Kozioł ofiarny jest z kolei wykorzystywany przez innych do odreagowania trudnych uczuć.

Jakie korzyści przynosi terapia grupowa?

Terapia grupowa to doskonałe narzędzie terapeutyczne, dlatego często przynosi wiele cennych korzyści ludziom, którzy korzystają z tej metody leczenia. Pacjenci, którzy przychodzą na spotkania, nie czują się osamotnieni. Co więcej, poznają inne historie i dzięki temu mogą wynieść wiele dobrego dla siebie. Zachowania innych uczestników niejednokrotnie stanowią natchnienie i pomagają poradzić sobie ze swoimi trudnościami. Członkowie grupy mają także większą odwagę, gdyż widzą, że na świecie jest wiele innych osób, które także mają problemy. Spotykają się z osobami uzależnionymi, z zaburzeniem osobowości i cierpiącymi na różne fobie. Często też nawiązują przyjaźnie, a nawet odnajdują pokrewne dusze. Wspólne problemy umacniają, dają poczucie solidarności i więcej energii do działania.

To tylko niektóre informacje dotyczące terapii grupowej. Osoba, która jest szczególnie zainteresowana metodą lub pragnie poznać inne techniki może przyjść na kurs do Szkoły Psychoterapii Vis Salutis. Zatrudniamy prawdziwych specjalistów, którzy przekażą wiedzę i opowiedzą o swoim doświadczeniu. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej placówki. Serdecznie zapraszamy!