W praktyce pozwalającej na powrót do równowagi psychicznej stosuje się różne rodzaje psychoterapii. Jedną z nich są zajęcia w grupie. Cechą charakterystyczną tego leczenia są systematyczne spotkania kilku osób pod przewodnictwem jednego lub dwóch psychoterapeutów. Warto więcej dowiedzieć się na temat tego rozwiązania. Istotne znaczenie mają też wskazania i przeciwwskazania do terapii grupowej. Spieszymy z wyjaśnianiem poruszonych kwestii.

Informujemy jednocześnie, że artykuł ten ma charakter ogólny. W przypadku, gdy chcesz zostać psychoterapeutą lub poznać nie tylko ten typ terapii zapraszamy do szkoły psychologii Vis Salutis. Mamy dla Ciebie interesujące kursy przygotowawcze do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Co to jest psychoterapia grupowa?

Nie wszyscy ludzie potrafią skutecznie radzić sobie z problemami. Czasami trudności tak bardzo narastają, że człowiek czuje się po prostu bezsilny. Gdy nie ma wokół siebie przychylnych ludzi, czy przyjaciół po pewnym czasie apatia i zniechęcenie mogą nawet doprowadzić do depresji. Dlatego tak ważne jest to, aby w porę przyznać się do tego, że potrzebuje się pomocy i rzeczywiście po nią sięgnąć. Wspaniałym rozwiązaniem jest psychoterapia grupowa. Człowiek, który korzysta z takiego leczenia, nie czuje się osamotniony. Na spotkaniach pojawiają się bowiem inne osoby, które nie radzą sobie z życiem. Dzięki temu potrzebującemu łatwiej się otworzyć i opowiedzieć swoją historię. Psychoterapia grupowa sprawdza się szczególnie w przypadku osób dotkniętych przemocą. Grupy terapeutyczne składają się najczęściej z dziewięciu do jedenastu uczestników. Co więcej, w zależności od potrzeb chorych spotkania odbywają się z częstotliwością od jednego do dwóch sesji iw tygodniu.

Jakie są wskazania i przeciwwskazania do terapii grupowej?

Wskazania do uczestnictwa w terapii grupowej to między innymi takie czynniki jak zaburzenia nerwicowe, nastroju, psychosomatyczne i osobowości. Jednakże może ona przynieść spodziewany rezultat tylko wtedy, gdy uważnie wybiera się konkretną grupę. W celu dokonania tego zadania należy udzielić odpowiedzi na kilka istotnych pytań. Po pierwsze tematyka grupy koniecznie musi korespondować z motywacją osoby, która pragnie do niej dołączyć. Następnie, decyzja o tej formie pomocy powinna wiązać się z nagłym kryzysem sytuacyjnym. Co więcej, nie wybieraj tego rozwiązania, gdy nie będziesz w stanie być na każdej sesji. Można także korzystać jednocześnie z pomocy, jaką zapewnia terapia indywidualna i grupowa. Pierwsza może stanowić dobre wsparcie uczestnictwa w spotkaniach grupowych. Jednakże pojawia się tutaj niebezpieczeństwo odreagowania napięcia na przykład powstałego po jednej kuracji w drugiej.

Jakie znaczenie ma psychoterapeuta w terapii grupowej?

Psychoterapia grupowa sprawdza się w wielu typach zaburzeń psychicznych, na przykład przy schizofrenii. Warto skorzystać z tej formy leczenia przy psychozach, w których symptomy nie są, aż tak bardzo widoczne. W takich sytuacjach pozostali uczestnicy spotkania, a także psychoterapeuta stanowią dla takiej osoby bardzo ważne wsparcie. Szczególną rolę podczas sesji ma prowadzący. To on decyduje o składzie grupy, a także liczbie osób biorących w niej udział. Zdając sobie sprawę z tego, z jakimi problemami borykają się poszczególni pacjenci, łączy ich w taki sposób, aby zwiększyć szansę na poprawę ich stanu zdrowia. Psychoterapeuta koordynuje przede wszystkim przebieg spotkania i procesów zachodzących między uczestnikami. Co więcej, dba on o utrzymanie porządku i przestrzeganie przyjętych zasad. Jest to niezwykle istotne, gdyż dzięki temu zwiększa szansę na uzyskanie właściwych efektów pracy.

Jakie techniki i metody wykorzystuje się podczas terapii grupowej?

Podstawowe narzędzie w terapii grupowej stanowi komunikacja i porozumienie między uczestnikami. Najczęściej przybiera ona formę dyskusji, pogadanki, a czasami wykładu mentora. Terapeuta przekazuje grupie ważne treści, a następnie zachęca do włączenia się każdego i wyrażenia zdania na konkretny temat.

Bardzo duże korzyści przynosi zatem luźna rozmowa. Podczas tego etapu psychoterapeuta staje się raczej obserwatorem i koordynatorem wszystkiego. Ludzie wówczas stopniowo pozbywają się lęków. Wiedzą, że każda osoba w grupie także boryka się z problemami. Nie czują się odosobnieni, dlatego często otwierają się przed innymi. Przekazywane i otrzymywane informacje są znacznie lepiej zapamiętywane. Ponadto, dochodzi też do wzmocnienia empatii. Zdarza się też, że rodzą się pewne relacje i dłuższe znajomości.

Psychoterapia grupowa to świetna metoda pracy z ludźmi potrzebującymi pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Jest to niezwykle cenne doświadczenie. Pozwala podzielić się swoimi problemami z innymi osobami, które również są po przejściach. Istotne jest też to, że więcej uczestników, to też większa kreatywności i pomysłowość. Dzięki temu dochodzi też do poprawy relacji z najbliższą rodziną i przyjaciółmi.

Zainteresował Cię ten temat? Chcesz zostać psychoterapeutą lub zapoznać się z innymi typami psychoterapii? Zapraszamy na stronę internetową szkoły psychologii Vis Salutis. Oferujemy świetne kursy przygotowawcze do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zapraszamy!