Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Etap pogłębiony psychoterapii uzależnienia – kiedy, dla kogo i jak.


Program

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

  1. Czym jest pogłębiona psychoterapia uzależnień, czym różni się od wcześniejszych etapów a czym nie jest – spróbujemy zrozumieć skąd wzięło się takie określenie oraz jaki jest cel jego używania i praktyczne zastosowanie;
  2. Jaki zakres problemów i dostosowanych do nich metod obejmuje psychoterapia pogłębiona;
  3. Czy wszyscy pacjenci powinni/muszą/nadają się do pogłębionej psychoterapii;

Oprócz uzyskania tej wiedzy, szkolenie pomoże uczestnikom:

  1. Przyjrzeć się swoim przekonaniom, obawom i barierom w pracy pogłębionej, zidentyfikować własny opór lub urealnić brak jakichkolwiek zahamowań;
  2. Nauczyć się zawierania kontraktu na pracę pogłębioną;
  3. Rozpoznawać i formułować problemy specyficzne dla tego rodzaju pracy;
  4. Dostosowywać metody i techniki pracy do zasobów i deficytów pacjenta oraz do własnych możliwości i ograniczeń;

Szkolenie będzie obejmowało wykład, dyskusję, formy warsztatowe, case study i superwizję (o ile, uczestnicy będą otwarci na te formę pracy).


Prowadząca

Marzena Joanna Wawerska – Kus – psychoterapeutka humanistyczna, superwizorka psychoterapii uzależnień (PARPA, KBdPN i RSPU). Autorka licznych publikacji dotyczących praktyki pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami oraz etyki pracy psychoterapeutycznej. Współpracująca ze szkołami terapii uzależnień, aktualnie Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych.


Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do specjalistów psychoterapii uzależnień (zarówno certyfikowanych, jak i tych w procesie certyfikacji na różnych etapach szkolenia), psychoterapeutów różnych nurtów zainteresowanych problematyką uzależnień. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie w formie pdf. potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.


Termin

25.09.2021-26.09.2021
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00–16:15 (sobota) i 09:00–16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 500 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 31.08.2021 roku,
  • 550 zł. – pełna cena.

Zgłoszenie

Etap pogłębiony psychoterapii uzależnienia

550,00 

25.09.2021 – 26.09.2021
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 09:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

Brak w magazynie

Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15.08.2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00