Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Szanowni Państwo nie mamy już wolnych miejsc!


„DDA +” – czyli uzależnieni i współuzależnieni będący jednocześnie DDA.


Program

W pierwszej części szkolenia, przedstawiona zostanie autorska klasyfikacja pacjentów uzależnionych będących jednocześnie dorosłymi dziećmi alkoholików (DDA), korzystających z terapii uzależnienia. Przyjrzymy się specyfice ich funkcjonowania w terapii oraz możliwościom i ograniczeniom, jakie pojawiają się w terapii w kontekście ewentualnej pracy nad dzieciństwem pacjenta. Podobnej analizie poddane zostaną przypadki pacjentek współuzależnionych. W części drugiej, zajmiemy się funkcjonowanie obu tych grup pacjentów po zakończeniu terapii uzależnienia i współuzależnienia, w psychoterapii dla DDA.

Uczestnicy będą mieli okazję do zweryfikowania swoich przekonań i poszerzenia umiejętności pracy w obszarze:

  • Pracy nad dzieciństwem pacjentów uzależnionych i współuzależnionych w terapii tych zaburzeń;
  • Własnego lęku dotyczącego łączenia tych wątków;
  • Rozumienia korelacji pomiędzy byciem dda a własnym uzależnieniem i współuzależnieniem;
  • Całościowego rozumienia pacjentów uzależnionych i współuzależnionych;
  • Wykorzystywania i tworzenia technik i procedur przydatnych w pracy;

W trakcie szkolenia pojawi się także przestrzeń na dzielenie się własnymi doświadczeniami z pracy z pacjentami uczestników w formie superwizji.


Termin

03.10.2020 – 04.10.2020

Łącznie 20 godzin dydaktycznych w godzinach: 9:00 – 18:00 (sobota) i 9:00 – 18:00 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Koszty

  • 500 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 01.09.2020 roku.
  • 550 zł. – pełna cena.

Miejsce

ONLINE w aplikacji zoom

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Prowadząca

mgr Joanna Wawerska – Kus, psychoterapeutka, superwizorka PARPA i KBdPN, od wielu lat pracująca z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA, autorka licznych publikacji opisujących praktykę pracy terapeutycznej.


Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub przygotowujących się do pracy z pacjentami uzależnionymi i współuzależnionymi.
W szkoleniu mogą też uczestniczyć osoby które nie brały udziału w Cz. 1.
Słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis. 


Zgłoszenie

Proszę wypełnij ankietę on-line i dołączyć potwierdzenie płatności.

Trwa wczytywanie

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 18 osób.

Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 01.09.2020 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00