Choroby psychiczne mają to do siebie, że wiele z nich przebiega w bardzo podobny sposób i trudno jest zdiagnozować konkretną przypadłość. Doskonałym przykładem jest schizofrenia i choroba dwubiegunowa. Są to odrębne jednostki chorobowe, a jednak osoby borykające się z tym schorzeniami mogą walczyć z bardzo podobnymi symptomami. Jak zatem odróżnić te choroby od siebie? Poznaj najważniejsze różnice między schizofrenią a chorobą afektywną dwubiegunową.

Informujemy jednocześnie, że ten artykuł ma wyłącznie charakter ogólny. Dlatego osoby, które pragną zgłębić swoją wiedzę, marzą o zawodzie psychoterapeuty lub są zainteresowane różnymi rodzajami terapii zapraszamy do szkoły Vis Salutis. Oferujemy szkolenia i kursy przygotowujące do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

różnice między schizofrenią a chorobą afektywną dwubiegunową

Jaka jest główna różnica między schizofrenią a chorobą afektywną dwubiegunową?

Osoba cierpiąca na chorobę dwubiegunową traci kontakt z rzeczywistością. Co więcej, w okresach nasilenia tego schorzenia może pojawić się depresja lub różnego rodzaju manie. Ostatnie często wywołują zachowania psychopatyczne, które typowe są dla schizofrenii. Człowiek doświadcza wówczas urojeń oraz halucynacji zarówno wzrokowych, jak i słuchowych. Jednak jest coś, co odróżnia od siebie te dwie ciężkie przypadłości atakujące sferę psychiczną człowieka. Są to zupełnie inne przyczyny rozwoju tych schorzeń, które wymagają też innych metod leczenia.

Czym objawia się schizofrenia?

Wyróżnia się różne rodzaje schizofrenii, które dają też odmienne objawy. Istnieją jednak symptomy wspólne dla każdego typu tej choroby. Schizofrenia to przede wszystkim urojenia wzrokowe, a także często nawołujące do wykonania pewnych czynności. Są to też głosy komentujące rzeczywistość, czyli chory ma wrażenie, jakby w jego życiu pojawił się narrator opisujący zdarzenia. Osoby na nią cierpiące często izolują się od innych ludzi, unikają kontaktów towarzyskich, mają zaburzoną koncentrację oraz ogólne myślenie. Mogą mieć też problemy z podejmowaniem decyzji. Niejednokrotnie bywają nadpobudliwe lub wręcz przeciwnie, zastygają bez ruchu na pewien czas.

różnice między schizofrenią a chorobą afektywną dwubiegunową

Jakie podstawowe objawy wyróżnia się w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej?

Natomiast cechą charakterystyczną choroby afektywnej dwubiegunowej są bardziej radykalne niż w przypadku schizofrenii zmiany nastroju. Pacjent potrafi być pełen energii, radosny i chętny do działania, po czym za chwilę wszystko zmienia się o sto osiemdziesiąt stopni. W krótkim czasie może pojawić się głęboka depresja i brak zainteresowania jakimkolwiek działaniem. Człowiek w tym przypadku pobada ze skrajności w skrajność. Istotne jest to, że apatia i zniechęcenie mogą trwać kilka tygodni. Z kolei po epizodach manii oraz depresji często dochodzi do czasowej remisji choroby. Wówczas chory nie przejawia żadnych objawów i sprawia wrażenie, jakby nic złego się nie działo. Wtedy trudno uwierzyć, że konkretna osoba zmaga się z ciężką chorobą psychiczną.

Różnice między schizofrenią a chorobą afektywną dwubiegunową – jak diagnozuje się te schorzenia?

W tym przypadku do postawienia diagnozy specjaliści wykorzystują kryteria Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Stwierdzenie schizofrenii następuje wówczas, gdy pacjent wykazuje jeden spośród następujących objawów: urojenia prześladowcze lub ksobne, omamy słuchowe, odsłonięcie lub nagłośnienie myśli. Przy braku tych objawów stwierdzenie schizofrenii jest możliwe przy obecności co najmniej dwóch nieprawidłowości z listy. Wymienia się tutaj współwystępowanie omamów i urojeń, objawy katatoniczne, negatywne, zaburzenia myślenia i mowy, występowanie wtrąceń oraz przerw w toku myślenia. Dodatkowo wymienione symptomy muszą utrzymywać się przez minimum miesiąc.

Z kolei chorobę afektywną rozpoznaje się w sytuacji, w której pacjent przebył jeden bądź więcej okresów manii lub epizodów mieszanych. Druga kwestia dotyczy naprzemiennego występowania manii oraz głębokiej depresji w okresie jednego tygodnia. Co więcej, taka osoba powinna mieć też momenty zaburzenia nastroju i zwiększonej energii każdego dnia przez co najmniej tydzień. Ponadto w tym okresie powinny też wystąpić minimum trzy z następujących symptomów: nadmierne poczucie własnej wartości, gonitwa myśli, zmniejszona potrzeba snu i podejmowanie bardzo ryzykownych zachowań.

W jaki sposób leczy się schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową?

W przypadku każdej z tych chorób wykorzystuje się inne środki farmakologiczne. Choroba afektywna dwubiegunowa wymaga tak zwanych stabilizatorów nastroju. Natomiast schizofreników leczy się za pośrednictwem preparatów antypsychotycznych. Jednakże zarówno przy jednym, jak i drugim schorzeniu stosuje się psychoterapię, na przykład z zastosowaniem metod kognitywnych. Dzięki temu osoba borykająca się z problemami psychicznymi dużo lepiej funkcjonuje w życiu codziennym.

To tylko podstawowe informacje dotyczące schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. Osoby, które pragną zgłębić wiedzę, zdobyć nowy zawód lub poznać różne rodzaje terapii zapraszamy na kurs do naszej szkoły. Zatrudniamy specjalistów, którzy przekazują kursantom kompleksowe wiadomości. Co więcej, oferujemy szkolenia przygotowujące do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

różnice między schizofrenią a chorobą afektywną dwubiegunową