Zapraszamy do udziału w szkoleniu


PRO – program rozwoju osobistego – przygotowanie do specjalizacji psychoterapii uzależnień oraz dla osób które myślą o pomaganiu osobom uzależnionym

Miło nam poinformować, że do naszej oferty dołączamy nowe szkolenie – Program rozwoju osobistego – przygotowanie do specjalizacji psychoterapii uzależnień oraz dla osób które myślą o pomaganiu osobą uzależnionym.

Propozycja tego kursu powstała z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym tematem, wynikające z szerokich zmian towarzyszących lecznictwu uzależnień i całego procesu kształcenia w tym kierunku. Kurs dedykowany jest dla osób, które zajmują się szeroko rozumianym pojęciem pomocy osobom uzależnionym i przygotowują się do podjęcia specjalizacji z psychoterapii uzależnień ( wg nowych wytycznych).


Program obejmuje moduły tematyczne

Moduł I – 07-08.01.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.)- treningi komunikacji werbalnej i komunikacji niewerbalnej;
(zajęcia zaczynamy każdego dnia od godziny 09:00)

Moduł II – 25-26.02.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.)-  zajęcia z zakresu umiejętności zadbania o własny dobrostan;
(zajęcia zaczynamy każdego dnia od godziny 09:00)

Moduł III – 25-26.03.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.)- cykl dotyczący emocji – jak je wzbudzać,  i rozwijać; jak je rozpoznać i konstruktywnie przeżyć i wykorzystać w pracy psychoterapeutycznej;
(zajęcia zaczynamy każdego dnia od godziny 09:00)

Moduł IV – 06-07.05.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.)- cykl dotyczący podstawowych zagadnień psychologicznych oraz zakres wiedzy z psychopatologii;
(zajęcia zaczynamy każdego dnia od godziny 09:00)

Moduł V – 20-21.05.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.)– cykl dotyczący podstawowych zagadnień z psychoterapii uzależnień ( osoby uzależnione oraz członkowie rodzin i osób pozostających w bliskich relacjach z osobą uzależnioną), wywiadu psychologicznego i konstruowania oraz zawierania kontraktu z klientem uzależnionym; 
(zajęcia zaczynamy każdego dnia od godziny 09:00)

Moduł VI – 10-11.06.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.)– cykl dotyczący podstawowych zagadnień z psychoterapii uzależnień ( osoby uzależnione oraz członkowie rodzin i osób pozostających w bliskich relacjach z osobą uzależnioną), wywiadu psychologicznego i konstruowania oraz zawierania kontraktu z klientem uzależnionym.
(zajęcia zaczynamy każdego dnia od godziny 09:00)

Czas trwania: VI modułów – 120 godzin.
Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć ( 6 zjazdów weekendowych – sobota i niedziela)


Cel kursu

– przygotowanie do specjalizacji z psychoterapii uzależnień,

– przekazanie podstawowej wiedzy pomocnej w rozumieniu uzależnień i specyfiki pracy z uzależnionym klientem.


Kadra

dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak

Arkadiusz Bazelak

Małgorzata Dębowska

Tomasz Kołodziejczyk

Aleksandra Komorowska

Aleksandra Komorowska

Dorota Krzesłowska

Agnieszka Świątkiewicz

Agnieszka Świątkiewicz

Małgorzata Rudnicka