Zapraszamy do udziału w szkoleniu


PRO – program rozwoju osobistego – przygotowanie do specjalizacji psychoterapii uzależnień oraz dla osób które myślą o pomaganiu osobom uzależnionym

Miło nam poinformować, że do naszej oferty dołączamy nowe szkolenie – Program rozwoju osobistego – przygotowanie do specjalizacji psychoterapii uzależnień oraz dla osób które myślą o pomaganiu osobą uzależnionym.

Propozycja tego kursu powstała z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym tematem, wynikające z szerokich zmian towarzyszących lecznictwu uzależnień i całego procesu kształcenia w tym kierunku. Kurs dedykowany jest dla osób, które zajmują się szeroko rozumianym pojęciem pomocy osobom uzależnionym i przygotowują się do podjęcia specjalizacji z psychoterapii uzależnień ( wg nowych wytycznych).


Program obejmuje moduły tematyczne

Moduł I – 07-08.01.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.)- treningi komunikacji werbalnej i komunikacji niewerbalnej;

Moduł II – 25-26.02.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.)-  zajęcia z zakresu umiejętności zadbania o własny dobrostan;

Moduł III – 25-26.03.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.)- cykl dotyczący emocji – jak je wzbudzać,  i rozwijać; jak je rozpoznać i konstruktywnie przeżyć i wykorzystać w pracy psychoterapeutycznej,

Moduł IV – 29-30.04.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.)- cykl dotyczący podstawowych zagadnień psychologicznych oraz zakres wiedzy z psychopatologii

Moduł V – 20-21.05.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.)– cykl dotyczący podstawowych zagadnień z psychoterapii uzależnień ( osoby uzależnione oraz członkowie rodzin i osób pozostających w bliskich relacjach z osobą uzależnioną), wywiadu psychologicznego i konstruowania oraz zawierania kontraktu z klientem uzależnionym.

Moduł VI – 10-11.06.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.)– cykl dotyczący podstawowych zagadnień z psychoterapii uzależnień ( osoby uzależnione oraz członkowie rodzin i osób pozostających w bliskich relacjach z osobą uzależnioną), wywiadu psychologicznego i konstruowania oraz zawierania kontraktu z klientem uzależnionym.

Czas trwania: VI modułów – 120 godzin.
Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć ( 6 zjazdów weekendowych – sobota i niedziela)


Cel kursu

– przygotowanie do specjalizacji z psychoterapii uzależnień,

– przekazanie podstawowej wiedzy pomocnej w rozumieniu uzależnień i specyfiki pracy z uzależnionym klientem.


Kadra

 


Uczestnicy

Kurs skierowany jest do wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć specjalizację z psychoterapii uzależnień oraz dla wszystkich tych, którzy chcą zgłębić tematykę używania, nadużywania i uzależnienia. Warunkiem udziału w zajęciach dla osób uzależnionych jest co najmniej dwuletnia abstynencja. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.


Cena

  • opłata jednorazowa – 2800 zł,
  • opłata w ratach – 4×800 zł / szczegóły w umowie

Formularz zgłoszeniowy

Drogi Uczestniku, by zgłosić się do PRO należy wysłać formularz zgłoszeniowy poniżej. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego zostanie do Ciebie wysłana umowa na szkolenie. W szkoleniu może brać w jednej grupie tylko maksymalnie 16-18 osób. Liczy sie kolejność zgłoszeń.

Trwa wczytywanie

Kontakt w sprawie szkolenia


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00