FacebookMail

Kadra

 

 

 


mgr Janusz Bachmiński,
Kierownik Szkoły Psychoterapii Vis Salutis, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), superwizor psychoterapii tego Towarzystwa od roku 1989, nauczyciel dyplomowany. Prowadzi prywatną praktykę. Pracuje w nurcie humanistycznym. Współpracuje z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii i Instytutem Edukacji i Terapii w Poznaniu.

 

 

 

 

 

mgr Agnieszka Kacperska, Pełnomocnik kierownika Szkoły Psychoterapii Vis Salutis, psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień, biegła sądowa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Swoją drogę zawodową rozpoczynała ponad 20 lat temu, pracując w kontakcie indywidualnym i grupowym z osobami uzależnionymi od alkoholu, a następnie z członkami rodzin osób uzależnionych, osobami doświadczającymi przemocy domowej, sprawcami przemocy domowej, młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych.
Od 12 lat koncentruje się na psychoterapii indywidualnej prowadzonej w nurcie psychodynamicznym oraz terapii par w oparciu o założenia terapii systemowej. Zajmuje się również diagnozą psychologiczną. Pracuje w Poradni Psychologicznej oraz gabinecie prywatnym.

 

 

 

mgr Małgorzata Kowalczyk-Ziętek, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), superwizor psychoterapii (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), trener warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi praktykę prywatną. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, systemowym oraz egzystencjalnym.

 

 

 

dr Maria Rogiewicz, psycholog, psychoterapeutka, superwizor psychoterapii (certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Pracuje w nurcie integratywnym. Prowadzi praktykę prywatną. Kierownik autorskich studiów podyplomowych z Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i we Wrocławiu. Współpracuje z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii. Autorka i współautorka artykułów i książek z zakresu psychoterapii, psychoonkologii i żałoby. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń, warsztatów, superwizji dla psychologów, lekarzy, pedagogów, osób duchownych.

 

 

 

 

dr hab. prof. UŁ Jan Chodkiewicz, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Specjalizuje się w problematyce psychologii uzależnień, szczególnie uzależnieniu od alkoholu oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Autor oraz współautor książek (w tym: Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu, Łódź, 2012), a także ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach.

 

 

 

 

dr hab. prof. UJK Krzysztof Gąsior, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta rodzinny, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień. Kieruje Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach oraz pracuje w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Specjalizuje się w terapii rodzin i par oraz terapii uzależnień. Szczególnie interesuje się problematyką osób dorosłych, dzieci alkoholików oraz osób, które doświadczyły interpersonalnej traumy w dzieciństwie.

 

 

 

mgr Katarzyna Rybczyńska, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), analityk grupowy (certyfikat Instytutu Analizy Grupowej Rasztów), aplikant- superwizor psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Pracuje zgodnie z podejściem psychodynamicznym. Prowadzi prywatną praktykę.

 

 

 

Rafał Pniewski, Lekarz - specjalista psychiatra, certyfikowany analityk grupowy IAGR “Rasztów”, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny PTPP. Członek PTP, IAGR, PTPP, ISPHS, prezes Stowarzyszenia Łódzki Inkubator Psychoanalityczny, członek zarządu Stowarzyszenia Children's International Summer Villages. Prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Łodzi.

 

 

 

 

dr Andrzej Śliwerski, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Prowadzi terapię indywidualną przede wszystkim zaburzeń afektywnych i lękowych. Od wielu lat zatrudniony w Zakładzie Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego gdzie zajmuje się badaniem podatności poznawczej na zaburzenia emocjonalne. Od 2013 roku prowadzi szkolenia i warsztaty w ramach 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowującej do otrzymania certyfikatu psychoterapeutycznego.

 

 

 

 

mgr Norbert Kacprzak, pracuje jako psychoterapeuta psychoanalityczny indywidualnie, a także z parami i rodzinami. Psychoterapii par i rodzin uczył się w szkole profesora Bogdana de Barbaro w Krakowie, natomiast psychoterapii indywidualnej w szkole dr Katarzyny Walewskiej w Warszawie. Posiada certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Przyjmuje w prywatnej praktyce w Warszawie.

 

 

 

 

dr Joanna Miniszewska - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta CBT, adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką zmagania się i przystosowania do przewlekłych chorób somatycznych, w tym zastosowaniem interwencji terapeutycznych w odniesieniu do tej grupy chorych. Autorka wielu prac z tego zakresu (m.in. „Bycie z chorobą. Przystosowanie do przewlekłych chorób somatycznych z perspektywy psychologii pozytywnej i koncepcji poznawczych”, 2018, Wyd. UŁ). Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym (w tym terapii schematów, EMDR), jest członkiem komisji egzaminacyjnej szkoleń podyplomowych w zakresie psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym, współpracuje z hospicjum perinatalnym w Łodzi. 

 

 

 

dr Maria Finogenow, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz zaburzeń osobowości. W swojej pracy opiera się także na założeniach terapii schematu, wykorzystując techniki afektywne i doświadczeniowe. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje także na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Stowarzyszenia Rozwoju Kadr. Od wielu lat prowadzi również warsztaty i treningi psychologiczne nastawione na rozwój osobisty np. trening asertywności.

 

 

 

mgr Izabela Wieloch-Pikor, specjalistka psychologii klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Posiadam 20-letnie doświadczenie zawodowe. Prowadzę psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną a także grupy edukacyjno-rozwojwe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuję w nurcie terapii psychodynamicznej i systemowej. Biorę udział w stałej superwizjii indywidualnej i grupowej.

 

 

 

mgr Anna Posyłek, psycholog, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 646) w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej oraz magister zdrowia publicznego. Prowadzi praktykę prywatną oraz współpracuje z poradniami psychologicznymi, poradniami zdrowia psychicznego i hospicjum domowym. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i terapię par, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki utrat. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

 

 

 

mgr Ewa Rosiak-Gawin, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta nr 778 Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. Ukończyła całościowy kurs do certyfikatu psychoterapeuty przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktualnie jest w trakcie specjalizacji klinicznej dla psychologów w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz psychoterapię par w podejściu systemowym. W regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

 

mgr Arkadiusz Bilejczyk, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, certyfikowany seksuolog kliniczny oraz superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, obecnie w trakcie szkolenia do certyfikatu Superwizora-Dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W latach 2004 – 2018 pracował w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową zaburzeń seksualnych, prowadzi także terapię sprawców przestępstw seksualnych oraz osób z problemami o charakterze uzależnień od zachowań seksualnych. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Biegły sądowy z zakresu seksuologii Sądów Okręgowych w Warszawie. Prowadzi psychoterapię partnerską i indywidualną, głównie w następujących obszarach: zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, problemy w komunikacji partnerskiej, dysfunkcje seksualne, zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie), wsparcie dla osób z nietypowymi potrzebami seksualnymi, seksoholizm (uzależnienie od zachowań seksualnych), nieakceptacja orientacji seksualnej, nieśmiałość utrudniająca nawiązywanie relacji, wsparcie dla osób rozwodzących/rozstających się.

  dr n. zdr. Tytus Koweszko, certyfikowany psychoterapeuta i specjalista terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany suicydolog Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczno-psychoterapeutyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Przez 10 lat pracował w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. W swojej pracy terapeutycznej i naukowej zajmuje się problematyką zachowań samobójczych. Autor licznych publikacji naukowych.

 

 


 

Zespół prowadzący zgrupowanie
dydaktyczno-treningowe

Kadrę zgrupowania stanowią doświadczeni psychoterapeuci, superwizorzy i trenerzy, którzy od ponad kilkunastu lat prowadzą zgrupowania dydaktyczno-treningowe dla różnych szkół psychoterapii atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Dotychczasowa współpraca:

  • Fundacja Krakowskiej Katedry Psychiatrii CM UJ,
  • Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin – Na Szlaku (Kraków),
  • Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie,
  • Szkoła psychoterapii fundacji Vis Salutis w Łodzi.

 

  Małgorzata Chądzyńska (trener)

dr n. hum., specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Bierze udział w badaniach naukowych realizowanych przez IPiN i WUM.

  Artur Kulig (trener)

psycholog, posiada certyfikat psychoterapeuty SNP i SNTR PTP, certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP). Współpracuje ze Śląską Szkołą Psychoterapii.

  Barbara Rząsa (trener)

psycholog, jest w trakcie przygotowań do egzaminu certyfikującego w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Od 2014 r. zajmuje się dydaktyką na całościowym kursie psychoterapii.

  Grzegorz Strojny (trener, kierownik zgrupowania)

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Bartłomiej Walczyński (trener)

psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Kontakt w sprawie Szkoły Psychoterapii Vis Salutis

Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska - sprawy merytoryczne kursu
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel - sprawy organizacyjne kursu
tel. 888-990-980
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl